Staten vant ulverettsaken

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

I dag kom dommen fra Oslo Tingrett i saken der WWF gikk til sak mot staten fordi de mener norsk ulveforvaltning er i strid med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. WWF ønsket at domstolene skulle avgjøre om forvaltningen må endres fordi de mener ulven er kritisk truet.  

WWF fikk ikke medhold på noe punkt.

- Vi er lettet over dommen. Dommen slår fast at Stortingets ulveforlik ikke er i strid med naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Dommen sier også at bestandsmålet for ulv er satt slik at det tilfredsstiller Norges forpliktelser til Bernkonvensjonen. Det innebærer at så lenge bestandsmålet er nådd, vil lisensjakt ikke true bestandens overlevelse, sier Einar Frogner.

Stortinget avgjør, ikke domstolene

Dommen konkluderer med at det i stor grad er et politisk spørsmål hvor stor ulvebestanden skal være og hvordan den skal forvaltes, så lenge konvensjonskravene er oppfylt. Den mener det er en klar sammenheng mellom det politisk fastsatte bestandsmålet og lovens vilkår om «bestandens overlevelse», da måltallet er satt ut fra en vurdering om overlevelsesevnen og Norges andel av forpliktelsen.

- Jeg er glad for at rovviltpolitikken i Norge fortsatt skal bestemmes av Stortinget og ikke i domstolene, sier Einar Frogner.

Viktig rettsak for framtidas landbruk

Rettsaken har vært prinsipielt viktig. Kjernen i WWFs søksmål var at de mener det aldri er blitt gjort noen egentlig vurdering av hva som utgjør en levedyktig ulvebestand i Norge. WWF har ikke fått medhold i at vurderingen skal omhandle en norsk delbestand, retten slår fast at bestandens overlevelse knytter seg til en sør-skandinavisk bestand.

Rekordmange ulv registrert i Norge

Siden rettsaken ble avsluttet har det kommet ny foreløpig statusrapport fra vinterens registrering av ulv. Rapporten som Høyskolen i Innlandet har laget på oppdrag for Rovdata viser at det aldri før i nyere tid har blitt registrert så mange ulv i Norge.

Rapporten påviste 115–116 ulv i Norge i vinter, mot 105 til 112 i fjor vinter. 70 til 71 av ulvene ble kun påvist i Norge, mens 45 hadde tilhold på begge sider av grensen mot Sverige.  

Denne utviklingen bekymrer Norges Bondelag.

- Denne dommen er svært viktig for mange beitebrukere som sender sau og storfe ut på utmarksbeite. Det er ingen andre land i Europa hvor utmarksbeite betyr så mye for matproduksjonen som i Norge. Årsaken er at vi kun har tre prosent dyrkbar mark, det minste i Europa.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere