Staten og jordbruket vil ha dialog om videre prosess, står det i pressemeldingen fra Landbruks- og matdepartementet.

29. juli ba jordbruket om tilleggsforhandlinger. Dette fordi det har vært en kraftig kostnadsvekst som på langt nær er tatt høyde for i kostnadsrammene som ble lagt til grunn i årets jordbruksoppgjør. Det innebærer at Stortingets vedtak om økte inntektsmuligheter ikke vil bli nådd. Det dreier seg om prishopp på mineralgjødsel, byggevarer og andre innsatsfaktorer. Eksempelvis vil kostnadene til gjødsel alene spise opp to tredjedeler av de forutsatte inntektsmulighetene på 18. 700 kroner per årsverk.

– Det er bra at staten erkjenner at det er grunnlag for tilleggsforhandlinger når bondens kostnader har økt så dramatisk på kort tid, sier lederen i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Prisveksten på blant annet mineralgjødsel skjer på grunn av økte priser på internasjonale råvarer. Økte kostnader til mineralgjødsel alene er anslått til rundt en halv milliard kroner.

– Situasjonen i jordbruket er tøff. Mange bønder står nå oppe i en usikker situasjon hvor de skal bestille gjødsel til neste sesong. Kostnadsveksten gir store negative utslag for økonomien til den enkelte bonde, sier Gimming.

Forventer resultat av forhandlingene

Gimming sier han forventer at forhandlingene vil redusere usikkerheten for bøndene.

– Med forhandlingene krever vi å få kompensert fullt ut den ekstraordinære kostnadsvektesen vi har sett de siste månedene for mineralgjødsel, byggevarer og andre innsatsfaktorer. Det er helt nødvendig. Jeg har tro på at staten kommer landbruket i møte, avslutter Gimming.

Jordbruket er i dialog med staten om videre prosess for tilleggsforhandlingene.

Fakta:

  • Jordbruksavtalen ble vedtatt av Stortinget i juni, etter at det ble brudd i forhandlingene mellom jordbrukets organisasjoner og staten. Jordbruksoppgjøret var ment å gi bøndene inntektsmuligheter på 18.700 kroner per årsverk.
  • Partene kan be om tilleggsforhandlinger dersom viktige forutsetninger for avtalen har blitt forandret vesentlig. Det er ikke fullskala forhandlinger, men en sikkerhetsventil. Det kan også gjøres, selv om det ble brudd i årets jordbruksforhandlinger.
  • I "nyere tid" har det kun vært tilleggsforhandlinger to ganger. I 2008 var det justeringsforhandlinger grunnet økte priser på gjødsel etter internasjonale prisøkninger. I 2018 var det tilleggsforhandlinger som følge av tørkekrisa den sommeren.