I sentrum samlet alle seg og gikk i tog fra Domkirka og til torvet. Der var bønder utkledd som statsminister, landbruksminister og bondeorganisasjonene sine topper. Det var godt oppmøte og et vellykket arrangement. I toget ble det illustrert hvordan staten overkjører bøndene!