Start for landsdekkende HMS-kampanje

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Tirsdag 5. juni er det offisiell åpning av kampanjen «Trygghet og helse i landbruket».

Sikker bruk av traktor er et av temaene i HMS-kampanjen, illustrasjonsfoto: Jon Gisle Vikan.Kampanjen går over to år, den er et resultat av et samarbeid mellom staten og de største aktørene innen lorsk Landbruk. Landbrukets HMS-tjeneste er faglig ansvarlig for kampanjen.

Det er planlagt 700 fagarrangement over hele landet, innen følgene tema:
- trygg bruk av traktor
- sikrere håndtering av store dyr
- brann og brannsikring
- reduksjon av støveksponering i arbeidsmiljøet
- reduksjon av fallfarer
- sikkerhet i skogen

Kampanjen er utviklet for å gi en målrettet innsats for å redusere omfanget av skader, ulykker og yrkeslidelser i landbruket. Hans Huseby, tidligere andre nestleder i Norges Bondelag, er prosjektleder for kampanjen.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere