Sikker bruk av traktor er et av temaene i HMS-kampanjen, illustrasjonsfoto: Jon Gisle Vikan.Kampanjen går over to år, den er et resultat av et samarbeid mellom staten og de største aktørene innen lorsk Landbruk. Landbrukets HMS-tjeneste er faglig ansvarlig for kampanjen.

Det er planlagt 700 fagarrangement over hele landet, innen følgene tema:
- trygg bruk av traktor
- sikrere håndtering av store dyr
- brann og brannsikring
- reduksjon av støveksponering i arbeidsmiljøet
- reduksjon av fallfarer
- sikkerhet i skogen

Kampanjen er utviklet for å gi en målrettet innsats for å redusere omfanget av skader, ulykker og yrkeslidelser i landbruket. Hans Huseby, tidligere andre nestleder i Norges Bondelag, er prosjektleder for kampanjen.