- Stå sammen og senk kostnadene

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

- Bøndene må stå sammen mot kjedemakta og dere må senke kostnadene i slakting og foredling, sa Per Ingvar Olsen fra BI på husdyrmøtet i Vestfold.


Her ser vi møteleder Elisabeth I. Hokstad og til venstre Per Ingvar Olsen og Hans Kristian Heum.

Styremedlem i Nortura, Hans Kristian Heum, bekreftet dette, og la til at kutt i kostnader diskuteres hver dag.

- Utfordringen i dag er at matprisene kun har økt med 1.5 prosent de siste årene, mens lønnskostnadene har økt 3-4 prosent årlig. Det kreves i dag politiske grep, sa Olsen under møtet som var på Gjennestad denne uken.

Ifølge Olsen har Norge har hatt vekst de siste 20 årene, i motsetning til omtrent alle andre land i Europa.

- Samfunnet har endret seg og turbokapitalismen har inntatt verden muliggjort på grunn av strukturelle endringer og avansert datateknologi. Verden er derfor tøff for Nortura og andre som driver med kjøtt.

Ifølge Olsen kreves det at bøndene står sammen og innser at Samvirket og markedsregulering er fundamentet for systemene i Norge. Uten at bøndene står sammen vil systemet bryte sammen.

- Dernest er dere avhengig av at politikerne tar styring gjenoppretter makt i styring av økonomien, men husk at dere må spare kostnader, og Samvirket og private må framover samhandle om slakting over landet. Kostnadene må ned sa han.

 

Les hele saken på Vestfold Bondelag sine sider.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Årsmøte 2018 salen

Høydepunkter fra generaldebatten

Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd og klima er bare noen av de mange temaene som engasjerte delegatene i generaldebatten på årsmøtet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere