Her ser vi møteleder Elisabeth I. Hokstad og til venstre Per Ingvar Olsen og Hans Kristian Heum.

Styremedlem i Nortura, Hans Kristian Heum, bekreftet dette, og la til at kutt i kostnader diskuteres hver dag.

- Utfordringen i dag er at matprisene kun har økt med 1.5 prosent de siste årene, mens lønnskostnadene har økt 3-4 prosent årlig. Det kreves i dag politiske grep, sa Olsen under møtet som var på Gjennestad denne uken.

Ifølge Olsen har Norge har hatt vekst de siste 20 årene, i motsetning til omtrent alle andre land i Europa.

- Samfunnet har endret seg og turbokapitalismen har inntatt verden muliggjort på grunn av strukturelle endringer og avansert datateknologi. Verden er derfor tøff for Nortura og andre som driver med kjøtt.

Ifølge Olsen kreves det at bøndene står sammen og innser at Samvirket og markedsregulering er fundamentet for systemene i Norge. Uten at bøndene står sammen vil systemet bryte sammen.

- Dernest er dere avhengig av at politikerne tar styring gjenoppretter makt i styring av økonomien, men husk at dere må spare kostnader, og Samvirket og private må framover samhandle om slakting over landet. Kostnadene må ned sa han.

 

Les hele saken på Vestfold Bondelag sine sider.