- Stå opp for norske interesser

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Det var bodskapen frå Norges Bondelag i høyringa om globaliseringsemeldinga i Stortinget i torsdag ettermiddag.

- Eg forventar at regjeringa står opp for norske interesser i forhandlingar, sa leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, då han deltok på høyring om Stortingsmelding om globalisering og handel i Utanriks- og forsvarskomiteen i ettermiddag.

I meldinga som regjeringa la fram i år, anerkjenner dei at det er eit behov for å beskytte norsk landbruk, og at regjeringa ønskjer å oppretthalde eit handlingsrom som kompensasjon for ulemper ved norsk produksjon.

Svekking av importvernet vil ramme hardt

Lars Petter Bartnes i Stortinget torsdag ettermiddag. - Alt dette er bra. Men regjeringa seier også at dei vil arbeidet for ein friare handel med landbruksvarer. Det heng ikkje i hop, sa Lars Petter Bartnes.

- Importvernet er ein bærebjelke i norsk landbruk. Stortinget har vedtatt å auke norsk matproduksjon, og importvernet er eit av dei viktigaste virkemidla for å nå dette målet, understreka Bartnes.

Næringspolitisk sjef i Norske Felleskjøp, Ole Nikolai Skulberg la også vekt på dette i si innleiing til komiteen.

- Sjølv dei største bruka i dei mest sentrale områda av Noreg vil ikkje kunne vere konkurransekraftige med eit svekka importvern, sa Skulberg.

Krev konsekvensanalyse av eksportstøttebortfall

Det er ikkje berre reduksjon på tollsatsar som vil få store konsekvensar for norsk landbruk. Norges Bondelag og dei andre organisasjonene fekk tre minutt kvar til å leggje fram synet sitt på globaliseringsmeldinga. Lars Petter Bartnes nytta tida til også å snakke om konsekvensane av regjeringa sitt framlegg om å kutte eksportstøtta til Jarlsbeg.

- Dette framlegget vil ramme norske mjølkeproduksjon hardt. 9 prosent av norsk mjølkeproduksjon vil bli overflødig og 300.000 dekar grovfôrareal kan bli tatt ut av produksjon, sa Lars Petter Bartnes.

Han bad om at det blir gjennomført ein skikkeleg konsekvensanalyse av framlegget før det blir jobba vidare med det.

- Norsk landbruk er inga særinteresse. I dag skaper næringa 90 000 arbeidsplassar over heile landet og omset for 140 milliardar kroner årleg. Vi er ei viktig næring for framtida, understreka leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes overfor Utanriks- og forsvarskomiteen.

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere