Sprer godt bondevett på nett

Publisert 08.10.2013
  • Tips en venn om denne siden

Landbruket vil spre godt bondevett i en unik satsing for økt kunnskap og åpenhet om psykisk helse.

Illustrasjonsfoto: Tore BerntsenNå lanseres nettsiden GodtBondevett.no, samtidig som verdensdagen for psykisk helse markeres denne uka.

– Halvparten av befolkningen vil i løpet av livet gå gjennom perioder der den psykiske helsa utfordres. Landbruket skiller seg ikke fra resten av samfunnet her, men gjennom denne nettsiden gjør vi et målrettet grep for å øke bevisstheten og kunnskapen i næringa vår om temaet, sier Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag.

GodtBondevett.no formidler ulike perspektiver på psykisk helse gjennom film og tekst: Fra bonden med egne erfaringer med psykisk sykdom, via fagpersoner i Rådet for psykisk helse og Mattilsynet, og til bønder som gir sitt perspektiv på hva som kan gjøre en forskjell i hverdagen.

En av stemmene tilhører Odd Christian Stenerud, bonde på Godøya utenfor Ålesund:

– Da jeg begynte som gårdbruker for 30 år siden skulle jeg leve av 12 kyr. Plutselig måtte jeg ha over 20. Og nå har vi over 50. Hva har det gjort med hverdagen min? Jeg springer fortere og fortere.

I en skvis mellom økonomiske forpliktelser, lange arbeidsdager og fysiske utfordringer ble Stenerud tvunget til et valg.

– Jeg hadde ikke møtt veggen, men følte at jeg så bort på den. For meg var det en ryggskade som tvang meg til å bremse. Også for dem som opplever psykiske lidelser er det viktig at man tør å si: Nå har det skjedd noe som gjør at jeg trenger å stoppe opp, sier Stenerud.

Nettsiden er finansiert ved hjelp av sentrale bygdeutviklingsmidler.

– Dette er et godt eksempel på hvordan en yrkesgruppe tar smarte grep for å øke bevisstheten hos sine egne og deres nettverk, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

– En ressursside som GodtBondevett.no er en viktig informasjonskilde. Den bidrar til å gjøre kunnskap om psykisk helse tilgjengelig og gjenkjennelig for den enkelte og nettverket rundt.

– God folkeopplysning som dette virker forebyggende og bidrar til åpenhet. Det gjør det lettere å snakke om utfordringene, og enklere å be om hjelp, sier Gundersen.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Ingrid Melkild

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere