Sprer godt bondevett på nett

Publisert 08.10.2013
  • Tips en venn om denne siden

Landbruket vil spre godt bondevett i en unik satsing for økt kunnskap og åpenhet om psykisk helse.

Illustrasjonsfoto: Tore BerntsenNå lanseres nettsiden GodtBondevett.no, samtidig som verdensdagen for psykisk helse markeres denne uka.

– Halvparten av befolkningen vil i løpet av livet gå gjennom perioder der den psykiske helsa utfordres. Landbruket skiller seg ikke fra resten av samfunnet her, men gjennom denne nettsiden gjør vi et målrettet grep for å øke bevisstheten og kunnskapen i næringa vår om temaet, sier Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag.

GodtBondevett.no formidler ulike perspektiver på psykisk helse gjennom film og tekst: Fra bonden med egne erfaringer med psykisk sykdom, via fagpersoner i Rådet for psykisk helse og Mattilsynet, og til bønder som gir sitt perspektiv på hva som kan gjøre en forskjell i hverdagen.

En av stemmene tilhører Odd Christian Stenerud, bonde på Godøya utenfor Ålesund:

– Da jeg begynte som gårdbruker for 30 år siden skulle jeg leve av 12 kyr. Plutselig måtte jeg ha over 20. Og nå har vi over 50. Hva har det gjort med hverdagen min? Jeg springer fortere og fortere.

I en skvis mellom økonomiske forpliktelser, lange arbeidsdager og fysiske utfordringer ble Stenerud tvunget til et valg.

– Jeg hadde ikke møtt veggen, men følte at jeg så bort på den. For meg var det en ryggskade som tvang meg til å bremse. Også for dem som opplever psykiske lidelser er det viktig at man tør å si: Nå har det skjedd noe som gjør at jeg trenger å stoppe opp, sier Stenerud.

Nettsiden er finansiert ved hjelp av sentrale bygdeutviklingsmidler.

– Dette er et godt eksempel på hvordan en yrkesgruppe tar smarte grep for å øke bevisstheten hos sine egne og deres nettverk, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

– En ressursside som GodtBondevett.no er en viktig informasjonskilde. Den bidrar til å gjøre kunnskap om psykisk helse tilgjengelig og gjenkjennelig for den enkelte og nettverket rundt.

– God folkeopplysning som dette virker forebyggende og bidrar til åpenhet. Det gjør det lettere å snakke om utfordringene, og enklere å be om hjelp, sier Gundersen.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Ingrid Melkild

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere