Spisser kompetansen om rovvilt

Av Per Ole Ranberg,
 • Tips en venn om denne siden

Ansatte og tillitsvalgte i Norges Bondelag skal forsterke kunnskap sin om rovviltforvaltninga - 23. oktober

Fotograf: Jostein HunstadPå et fagseminar om rovviltforvaltninga i Landbrukets Hus i Oslo er temaene:

 • forvaltning av ulv og gaupe,
 • bestandsovervåking,
 • uttak av jerv og bjørn,
 • oppfølging av rovdyrforliket.

Innledere på seminaret er

 • Berit Hundåla, første nestleder i Norges Bondelag,
 • Petter Wabakken, Høgskolen i Hedmark,
 • Lars Bendik Austmo, Direktoratet for naturforvaltning,
 • Kjartan Knutsen, Statens naturoppsyn,
 • Vidar Bentsen, prosjektleder i Nordland Bondelag,
 • John Linell, Norsk institutt for natorforskning
 • Øivind Løken, prosjektleder i FKT-prosjektet,
 • Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver i Norges Bondelag.

Påmelding kan skje til Finn Erlend Ødegård innen 16. oktober.

Bondelagets temaside rovvilt

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere