Fotograf: Jostein HunstadPå et fagseminar om rovviltforvaltninga i Landbrukets Hus i Oslo er temaene:

 • forvaltning av ulv og gaupe,
 • bestandsovervåking,
 • uttak av jerv og bjørn,
 • oppfølging av rovdyrforliket.

Innledere på seminaret er

 • Berit Hundåla, første nestleder i Norges Bondelag,
 • Petter Wabakken, Høgskolen i Hedmark,
 • Lars Bendik Austmo, Direktoratet for naturforvaltning,
 • Kjartan Knutsen, Statens naturoppsyn,
 • Vidar Bentsen, prosjektleder i Nordland Bondelag,
 • John Linell, Norsk institutt for natorforskning
 • Øivind Løken, prosjektleder i FKT-prosjektet,
 • Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver i Norges Bondelag.

Påmelding kan skje til Finn Erlend Ødegård innen 16. oktober.

Bondelagets temaside rovvilt