-Få land er så utsatt som Norge, skriver Christian Anton Smedshaug og Eivind Hageberg, illustrasjonsfoto: Odd Mehus.Til tross for fallende nasjonal produksjon og økt internasjonal usikkerhet, velger regjeringen å kutte initiativ til kornlager i Norge over statsbudsjettet. I tillegg fjerner de den etablerte regionale matlagringen i Nord-Norge.

Siste rest av matberedskap

- Med det pennestrøket fjernes siste rest av matberedskap i landet. I Nord-Norge har man hatt spesielle ordninger grunnet særlig forsyningsutfordringer ved leveransesvikt, skriver Chr. Anton Smedshaug og Eivind Hageberg i AgriAnalyse NRK Ytring.

Forsterker mulig forsyningskrise

- Mangel på norsk kornlager vil være med å forsterke en mulig forsyningskrise internasjonalt. Da teller alle volum, og selv om Norge i globalt perspektiv ikke er en stor importør, vil vi i en slik situasjon forsterke mangelen, framfor å tære på et beredskapslager, heter det.

Få land så utsatt som Norge

- Fall i produksjonen i Norge, og større usikkerhet internasjonalt, tilsier at Norge bør gjenopprette kornlagre både for mat- og fôrkorn. Dette er også i tråd med Statens landbruksforvaltnings vurdering i rapporten: «Beredskapslagring av matkorn».

Få land er så utsatt som Norge for manglende forsyning enten det gjelder fysisk blokade, eller mer sannsynlig - manglende leveringsevne i markedet. Forsyningssituasjonen framover er uviss og med små globale lagre spilles det nå værlotto med matsikkerheten. Men for vestlige samfunn som lar finanssektoren spille casino med økonomien, så er det kanskje slik vi ønsker å ha det?, spør Christian Anton Smedshaug og Eivind Hageberg.

Hele artikkelen "Spiller lotto med matsikkerheten"