Spår 70 prosent mer antibiotika i verdens matproduksjon

Publisert 27.02.2015
  • Tips en venn om denne siden

Bruken av anitibiotika vil øke kraftig fram mot 2030, spår OECD i ny rapport. Men i Norge forventer vi å bruke enda mindre enn i dag.

Den største veksten i antibiotikabruken er ventet i produksjonene av fjørfe og svin i land som Kina og India, mener OECD.

OECD forventer en kraftig økning i den globale bruken av antibiotika til matproduksjon fram mot 2030. Salget av antibiotika til husdyr er ventet å øke fra 63.000 tonn i 2010 til 105.000 tonn i 2030. Det skriver Nationen i dag. 

Økt matbehov og intensiv drift

Kina alene er forventet å øke bruken til nesten 32.000 tonn i løpet av de neste 15 årene, noe som vil tilsvare 30 prosent av verdensforbruket. Til sammenligning bruker det norske landbruket i dag i underkant av seks tonn antibiotika. Russland, Brasil, India og Kina er alle ventet å doble antibiotikabruken til husdyr.

To tredeler av økningen forklares av OECD med at behovet for matproduserende dyr vil øke som følge av befolknings- og velstandsvekst. Den siste tredelen skyldes at flere land vil legge om til mer intensive produksjonssystemer.  

Norge vil bruke enda mindre

I Norge har vi redusert bruken av antibiotika med nesten 40 prosent på 20 år. Animalia forventer at denne utviklingen vil fortsette. Fadirektør Ola Nafstad sier til Nationen at Norge har en tradisjon for å bruke lite antibiotika - en tradisjon de vil forterke og videreføre.

- Men det avhenger av at dyrehelsen forblir like minst like god som i dag, fordi god dyrehelse er grunnlaget for lavt antibiotikabruk, sier Nafstad.

Framveksten av bakterier som er resistente mot antibiotika er allerede en trussel mot folks helse flere steder i verden.

Les hele OECD-rapporten her.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere