Søk om rovviltskadeerstatning elektronisk

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Fristen for å søke erstatning for sau drept av fredet rovvilt er 1. november.

Innsending av skjema kan gjøres både på "gamlemåten" ved utfylling av papirskjema eller elektronisk via Elektronisk søknadssenter på Rovviltportalen. Leder i FKT-prosjektet, Øivind Løken, anbefaler alle som har mulighet til å søke elektronisk om å gjøre dette. Da vil saksbehandlingen av alle søknadene gå raskere, understreker han.

For tap av husdyr som sannsynliggjøres drept av fredet rovvilt (bjørn, ulv, jerv, gaupe og kongeørn) yter staten erstatning. Dette følger av erstatningsforskriften. For å sikre så rask saksbehandling som mulig oppfordrer vi til å bruke det elektroniske søknadssenteretRovviltportalen. Det elektroniske skjemaet er oppbygd i flere deler og er enkelt å fylle ut. Hvis en glemmer å fylle ut en rubrikk blir du opplyst om dette underveis og en kommer ikke videre til neste steg før all påkrevd informasjon er oppgitt. Slik er du sikret fra å glemme viktig informasjon, noe en kan komme i skade for å gjøre ved utfylling av papirskjema. Det elektroniske skjemaet følger samme oppbygning som papirversjonen. Hvis du ikke tidligere har brukt det elektroniske søknadssenteret, må du først registrere deg som søker. Dette gjøres enkelt under logg inn-fanen på forsiden til søknadssenteret.

Statens naturoppsyn har ansvar for å undersøke kadaver og dokumentere skader voldt av fredet rovvilt på husdyr. For detaljert informasjon om de undersøkte kadaver, dødsårsak og evt. skadegjører kan dette søkes opp på Direktoratet for naturforvaltning sin Rovbase. Her kan en i tillegg til informasjon om kadaver drept av rovvilt finne svar på DNA-analyser av rovvilt (hår, møkk, vev), erstatningstall for sau og tamrein fra tidligere år og info om døde rovdyr. Informasjonen kan sorteres på bla. fylker, rovviltregioner, kommuner og skadegjører. DNA-analyser, kadaver og døde rovdyr kan en også få opp med koordinater på kart. Det tilflyter hele tiden ny informasjon til denne databasen og den rommer etter hvert et betydelig datamateriale.

Papirskjema
For de som ikke har tilgang til eller ønsker å benytte elektronisk søknad er det selvsagt fortsatt fullt mulig å benytte papirversjonen av søknadsskjemaet. Dette er det sjette året Direktoratet for naturforvaltning tilbyr elektronisk søknad på rovvilterstatning. Kort tid etter at søknaden er lagret, ligger den tilgjengelig hos saksbehandleren som skal behandle den. Svar på søknaden får du med vanlig post. Behandlingen av alle erstatningssøknadene vil gå raskere dersom du velger å søke elektronisk.

Har du spørsmål til bruken av det elektroniske søknadssenteret, kan du henvende deg til FKT-prosjektet v/prosjektleder. Den enkelte fylkesmann kan også bistå ved spørsmål rundt søknaden.

NB!! Beitekart med avgrensning av beiteområdet må følge med søknaden. Dette kan legges ved den elektroniske søknaden som vedlegg. Alternativt sendes dette etter i vanlig post, merk da kartet med navn og kommune. Fylkesmannen har ikke mulighet til å finne fram tidligere innsendte kart pga. stor arbeidsmengde og korte tidsfrister under erstatningsoppgjøret.

Bondelagets temaside rovvilt

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere