Søk om rovviltskadeerstatning elektronisk

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Fristen for å søke erstatning for sau drept av fredet rovvilt er 1. november.

Innsending av skjema kan gjøres både på "gamlemåten" ved utfylling av papirskjema eller elektronisk via Elektronisk søknadssenter på Rovviltportalen. Leder i FKT-prosjektet, Øivind Løken, anbefaler alle som har mulighet til å søke elektronisk om å gjøre dette. Da vil saksbehandlingen av alle søknadene gå raskere, understreker han.

For tap av husdyr som sannsynliggjøres drept av fredet rovvilt (bjørn, ulv, jerv, gaupe og kongeørn) yter staten erstatning. Dette følger av erstatningsforskriften. For å sikre så rask saksbehandling som mulig oppfordrer vi til å bruke det elektroniske søknadssenteretRovviltportalen. Det elektroniske skjemaet er oppbygd i flere deler og er enkelt å fylle ut. Hvis en glemmer å fylle ut en rubrikk blir du opplyst om dette underveis og en kommer ikke videre til neste steg før all påkrevd informasjon er oppgitt. Slik er du sikret fra å glemme viktig informasjon, noe en kan komme i skade for å gjøre ved utfylling av papirskjema. Det elektroniske skjemaet følger samme oppbygning som papirversjonen. Hvis du ikke tidligere har brukt det elektroniske søknadssenteret, må du først registrere deg som søker. Dette gjøres enkelt under logg inn-fanen på forsiden til søknadssenteret.

Statens naturoppsyn har ansvar for å undersøke kadaver og dokumentere skader voldt av fredet rovvilt på husdyr. For detaljert informasjon om de undersøkte kadaver, dødsårsak og evt. skadegjører kan dette søkes opp på Direktoratet for naturforvaltning sin Rovbase. Her kan en i tillegg til informasjon om kadaver drept av rovvilt finne svar på DNA-analyser av rovvilt (hår, møkk, vev), erstatningstall for sau og tamrein fra tidligere år og info om døde rovdyr. Informasjonen kan sorteres på bla. fylker, rovviltregioner, kommuner og skadegjører. DNA-analyser, kadaver og døde rovdyr kan en også få opp med koordinater på kart. Det tilflyter hele tiden ny informasjon til denne databasen og den rommer etter hvert et betydelig datamateriale.

Papirskjema
For de som ikke har tilgang til eller ønsker å benytte elektronisk søknad er det selvsagt fortsatt fullt mulig å benytte papirversjonen av søknadsskjemaet. Dette er det sjette året Direktoratet for naturforvaltning tilbyr elektronisk søknad på rovvilterstatning. Kort tid etter at søknaden er lagret, ligger den tilgjengelig hos saksbehandleren som skal behandle den. Svar på søknaden får du med vanlig post. Behandlingen av alle erstatningssøknadene vil gå raskere dersom du velger å søke elektronisk.

Har du spørsmål til bruken av det elektroniske søknadssenteret, kan du henvende deg til FKT-prosjektet v/prosjektleder. Den enkelte fylkesmann kan også bistå ved spørsmål rundt søknaden.

NB!! Beitekart med avgrensning av beiteområdet må følge med søknaden. Dette kan legges ved den elektroniske søknaden som vedlegg. Alternativt sendes dette etter i vanlig post, merk da kartet med navn og kommune. Fylkesmannen har ikke mulighet til å finne fram tidligere innsendte kart pga. stor arbeidsmengde og korte tidsfrister under erstatningsoppgjøret.

Bondelagets temaside rovvilt

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere