Søk grønn fagskole nå!

Av Solveig Skogs,
  • Tips en venn om denne siden

Det er fortsatt mulig å søke fagskole med oppstart høsten 2015. Det har kommet til et nytt tilbud med søknadsfrist 15. juni. I tillegg er også flere andre fagskoletilbud fortsatt åpne for søkere.

Fagskole er yrkesrettet høyere utdanning som bygger på videregående opplæring og har et omfang på ½ til 2 år. De grønne fagskolene gir tilbud innen bl.a. driftsledelse, entreprenørskap og fordyping innen ulike produksjoner. Følg lenkene nedenfor for mer informasjon om det enkelte tilbud og kontakt tilbyder for mer informasjon.

Fagskole agrotekniker

Denne høsten starter 6 tilbud om agroteknikerutdanning på deltid, 5 av utdanningene er ikke gjennomført tidligere. Fagskolen Innlandet tilbyr 1-årig fagskoleutdanning innen landbruk, i samarbeid med regionale videregående skoler og kompetansemiljøer. Studiene er praktiske og samlingsbaserte og gjennomføres over 2 år på deltid. Bestått utdanning gir tittelen Agrotekniker.

Ny utdanning med søknadsfrist 15. juni!

  • Fagskolen Innlandet / Storsteigen vgs: Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket. LES MER

Andre agroteknikerutdanninger

Utdanninger med ordinær søknadsfrist 15. april – disse tar fortsatt imot søkere. Studiene starter høsten 2015:

  • Fagskolen Innlandet / Hvam vgs: Planteproduksjon og driftsledelse og Natur- og kulturbasert entreprenørskap. LES MER
  • Fagskolen Innlandet / Nome vgs avd Søve: Sauehold og lokal foredling. LES MER

Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Tilbyr mange grønne fagskoleutdanninger. Tilbud med start høsten 2015: Historiske grøntanlegg, Park- og hagedrift, Skjøtsel og drift av uteområder, Anleggsgartnertekniker, Botanisk design, Eksperimentell formgivning, Ledelse i håndverksfag. LES MER

Norsk Hestesenter

Tilbyr utdanning for den som driver innen hestenæring, utdanning for Ridelærer og Travtrener. LES MER

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere