Søk grønn fagskole nå!

Av Solveig Skogs,
  • Tips en venn om denne siden

Det er fortsatt mulig å søke fagskole med oppstart høsten 2015. Det har kommet til et nytt tilbud med søknadsfrist 15. juni. I tillegg er også flere andre fagskoletilbud fortsatt åpne for søkere.

Fagskole er yrkesrettet høyere utdanning som bygger på videregående opplæring og har et omfang på ½ til 2 år. De grønne fagskolene gir tilbud innen bl.a. driftsledelse, entreprenørskap og fordyping innen ulike produksjoner. Følg lenkene nedenfor for mer informasjon om det enkelte tilbud og kontakt tilbyder for mer informasjon.

Fagskole agrotekniker

Denne høsten starter 6 tilbud om agroteknikerutdanning på deltid, 5 av utdanningene er ikke gjennomført tidligere. Fagskolen Innlandet tilbyr 1-årig fagskoleutdanning innen landbruk, i samarbeid med regionale videregående skoler og kompetansemiljøer. Studiene er praktiske og samlingsbaserte og gjennomføres over 2 år på deltid. Bestått utdanning gir tittelen Agrotekniker.

Ny utdanning med søknadsfrist 15. juni!

  • Fagskolen Innlandet / Storsteigen vgs: Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket. LES MER

Andre agroteknikerutdanninger

Utdanninger med ordinær søknadsfrist 15. april – disse tar fortsatt imot søkere. Studiene starter høsten 2015:

  • Fagskolen Innlandet / Hvam vgs: Planteproduksjon og driftsledelse og Natur- og kulturbasert entreprenørskap. LES MER
  • Fagskolen Innlandet / Nome vgs avd Søve: Sauehold og lokal foredling. LES MER

Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Tilbyr mange grønne fagskoleutdanninger. Tilbud med start høsten 2015: Historiske grøntanlegg, Park- og hagedrift, Skjøtsel og drift av uteområder, Anleggsgartnertekniker, Botanisk design, Eksperimentell formgivning, Ledelse i håndverksfag. LES MER

Norsk Hestesenter

Tilbyr utdanning for den som driver innen hestenæring, utdanning for Ridelærer og Travtrener. LES MER

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere