DETTE KAN DU FÅ STØTTE TIL
Du/dere kan søke om tilskudd til to typer tiltak:

- Individuelle tiltak som du kan gjennomføre på din egen gård.

- Kollektive prosjekter som kommer flere bønder eller hele landbruksnæringen til gode.

Fristen for kollektive tilskudd er 15.mars. Individuelle tiltak kan man søke gjennom hele året og de behandles fortløpende.

Her kan du søke.

-Siden fondet ble lansert høsten 2020 er det blitt delt ut nærmere 11 millioner kroner fordelt på 45 prosjekter og 380 søkere, forteller prosjektleder Pernille Bügel i Norges Bondelag.

Det er stor bredde i hva slags type prosjekter man kan søke på fordelt på kategoriene klimasmart landbruk, dyrevelferd og helse eller skadeforebyggende tiltak.

Eksempler på prosjekter som har fått støtte:

  • Tiltak for økt resirkulering av plast fra landbruket
  • Forbedring av naturgjødsel for å redusere bruk av kunstgjødsel
  • Nye dyrkningsmetoder for å halvere svinn i grønnsaksproduksjon
  • Bedre psykisk helse og dyrevelferd
  • Pilotprosjekt for å stoppe villsvin på grensa til Sverige

Tiltak for økt dyrevelferd og tilpasning til endret klima kan også få støtte. Fondet kan gi støtte både til bønder som vil gjøre tiltak på egen gård og til større prosjekter som kommer flere bønder eller større deler av næringa til gode.

Bærekraft og skadeforebygging

Klimatiltak og skadeforebyggende tiltak har fått mest penger så langt. Bærekraft og skadeforebygging sammen. Ved å være forberedt og tenke langsiktig kan man unngå skader.

-Gjennom fondet kan vi være med på å gi et bidrag som er til nytte for landbruket, samfunnet og den enkelte bonde. Bærekraft dreier seg om å ta vare på nåtiden slik at vi er rustet for fremtiden. Det er en tankegang som sitter dypt hos bønder, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

Betingelser for å kunne søke

Man må være bonde, medlem av Norges Bondelag og kunde i Gjensidige Forsikring for å få midler rettet mot gårdsdrifta (individuelle tiltak).

For initiativ som kommer flere bønder til gode (kollektive tiltak) er det ikke krav om medlemskap eller kundeforhold.