Fra pressekonferansen som Knutepunkt Horten Vest og Snøhetta holdt torsdag på Midgard historiske senter i Horten
Dette kom fram da Knutepunkt Horten Vest torsdag holdt pressekonferanse sammen med Snøhetta på Midgard Historiske senter i Horten. - Vi har valgt å engasjere oss i dette prosjektet fordi god stedsutvikling som ikke bygger ned matjord og andre viktige naturressurser er en av de viktigste verdiene vi jobber etter, sa seniorarkitekt Maria Svaland som skal lede prosjektet for Snøhetta. Både Vestfold Bondelag og lokallagene i Sem, Borre og Undrumsdal er blant de organisasjonene som står bak Knutepunkt Horten Vest.Dette kom fram da Knutepunkt Horten Vest torsdag holdt pressekonferanse sammen med Snøhetta på Midgard Historiske senter i Horten. - Vi har valgt å engasjere oss i dette prosjektet fordi god stedsutvikling som ikke bygger ned matjord og andre viktige naturressurser er en av de viktigste verdiene vi jobber etter, sa seniorarkitekt Maria Svaland som skal lede prosjektet for Snøhetta. Både Vestfold Bondelag og lokallagene i Sem, Borre og Undrumsdal er blant de organisasjonene som står bak Knutepunkt Horten Vest.
 
- Vi er veldig glade for Snøhetta, som er et internasjonalt arkitektur-, landskapsarkitektur- og interiørarkitekturfirma med kontor i Oslo og New York og viden kjent for blant annet Biblioteket i Alexandria i Egypt, operabygget i Bjørvika i Oslo og oppbyggingen av Grand Zero i New York, nå ønsker å lage en mulighetsstudie for Skoppum!
 
Det var introduksjonen Maria Svaland, seniorarkitekt i Snøhetta og prosjektleder  fikk da Knutepunkt Horten Vest og  Snøhetta torsdag arrangerte pressekonferanse på Midgard historiske senter i Horten.
 
Maria Svaland, seniorarkitekt hos Snøhetta og prosjektleder for Snøhettas mulighetsstudie for Skoppum
Og Svaland parerte selv med å understreke at Snøhetta er veldig glad for å få lov til å lage et mulighetsstudie på Skoppum. Både fordi det er sjelden man får muligheten til å utvikle en mulig ny stasjonsby (det vestre alternativet som utredes av Jernbaneverket som stasjon for Horten) og fordi de ser at Skoppum har gode utviklingsmuligheter uten at man trenger å bygge ned matjord og andre viktige naturressurser. Dette er verdier som er viktige for både Snøhetta og de som står bak Knutepunkt Horten Vest. - Vi tar ikke på oss prosjekt som vi ikke kan gå gode for i forhold til vårt verdigrunnlag, fortsatte Svaland.
 
Hun pekte på at Snøhetta har utredet noe lignende tidligere i Akershus. -Snøhetta har valgt å engasjere seg i nytt knutepunkt i Horten Vest for å kunne videreføre tidligere arbeid med å fortette uten å utnytte matjord, samt å fortette med høye miljøambisjoner. Vi oppfordrer beslutningstakere til å definere felles visjoner for fremtidens byer der tidslinjen er 100 år frem i tid, sa Maria Svaland, og poengterte at det derfor er mulighetene og ikke detaljene som vil stå i fokus i dette arbeidet.
 
Utslippsfrie byer og bydeler er en av de visjonene Snøhetta har arbeidet en del med i det siste. - Kanskje Skoppum kan bli Norges første utslippsfrie bydel? spurte Svaland.
 
F.v Hans Edvard Torp, leder i Vestfold Bondelag, Rolf Berg, leder i Jordvernforeningen i Vestfold og Ivar Andreassen i fra Horten er noen av de som står bak Knutepunkt Horten Vest
 
Knutepunkt Horten Vest består av flere lag, foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner; Borre Vel, Nykirke velforening, Jareteigen velforening, Adalstjernets Venner, Naturvernforbundet i Horten, Borrevannets grunneierforening, Jordvernforeningen i Vestfold, Vestfold Bonde- og småbrukarlag, Borre bondelag, Borre bondekvinnelag, Sem bondelag, Undrumsdal bondelag, Vestfold bondelag, Norges bondelag, privatpersoner fra Horten, Re og Tønsberg kommune og representanter og personer fra flere politiske partier. Flere av disse slapp til under pressekonferansen

Svend Aage Petersen (i stripete genser) er leder for Knutepunkt Horten Vest og ledet pressekonferansen.

- Vi ønsker å signalisere at arbeidet nå går inn i en ny fase og at det blir viktig å lage et trafikknutepunkt for hele Horten. Et trafikknutepunkt som er fremtidsrettet og som skal dekke kommunen og omegns behov i et 100 års perspektiv. Dette skal bli et trafikknutepunkt med samhandlingsmuligheter for Horten sentrum, Borre, Åsgårdstrand, høyskolen, Nykirke, Skoppum og nabokommunene. Vi håper og tror at Snøhetta gjennom dette prosjektet skal hjelpe oss å formidle mulighetene rundt Skoppum til beboere i Horten, kommune- og fylkespolitikere, jernbaneverket og andre interesseorganisasjoner slik at vi kan stå sammen om en best mulig utvikling i vårt område, var hovedbudskapet fra Svend Aage Petersen, leder for Knutepunkt Horten Vest og de andre som deltok.

Snøhetta kommer til å presentere mulighetsstudien i et eget møte i begynnelsen av april. -Vi er veldig spente på hva Snøhetta kan få fram gjennom dette prosjektet og vi gleder oss veldig til april. Tid og sted vil bli annonsert i god tid, lovte Svend Aage Petersen til slutt.