- Snikfjerning av konsesjonsloven

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

- Regjeringas forslag til endringer i konsesjonsloven er i praksis ei snikfjerning av hele loven, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Regjeringa åpner nå for så mange unntak i konsesjonsloven at loven ikke lenger vil ha en funksjon. Det er bra for investorer og privatpersoner på jakt etter fritidseiendom, men katastrofalt for norsk matproduksjon og unge bønder som ønsker å satse, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Regjeringas forslag til endringer i konsesjonsloven har vært ute på en høringsrunde med svarfrist i dag. Konsesjonsloven sørger for at eierskapet til landbrukseiendommer er spredd på mange hender, og det skal være mulig for vanlige folk å kjøpe en gård og drive skogbruk og matproduksjon på den.
I regjeringas forslag ligger det at 58 prosent av eiendommene vil bli unntatt konsesjonsloven, og i tillegg åpnes det opp for svært omfattende unntak for de resterende eiendommene.


Gavepakke til investeringsselskaper

Et av forslagene fra regjeringa er at eiendom som er leid eller forpakta av kjøper i minst 5 år kan selges utenom konsesjonsloven. Dette advarer Lars Petter Bartnes sterkt mot.

- Dette handler ikke om at det skal bli lettere for bonden å kjøpe tilleggsjord. Det gjør det lettere for aksjeselskaper, investeringsselskaper og andre interessenter å investere i jord når de gis anledning til å kjøpe jordbruksarealer de har leid i fem år, konsesjonsfritt. Dette er i praksis ei avvikling av konsesjonsloven, advarer Bartnes.
Regjeringa foreslår også konsesjonsfritt salg av nabobruk, uten hensyn til effektiv drift og størrelse.

- Det bryter med samfunnsmodellen, der eierskapet er til jorda er fordelt på de mange. Dette legger ikke til rette for rasjonelle og effektive bruksenheter, og er et forslag som vil føre til at eierskapet til jorda blir samla på noen få hender, sier Lars Petter Bartnes, som også er bekymra over at regjeringa foreslår å fjerne regulering av pris på reine skogeiendommer.

-  Å skille eierskapet til jord og skog vil hindre en effektiv sambruk av ressursene i inn- og utmark. Svært ofte er det de samla ressursene som gir grunnlag for arbeidsplasser og bosetting. Denne endringa av loven åpner for å stykke opp ressursene på gården, og det er svært uheldig, understreker Lars Petter Bartnes.
 

Bærer preg av omkamp

Det er andre gang Landbruks- og matdepartementet sender ut sak om konsesjonslov og priskontroll på høring, etter at Stortinget i forrige runde bad om at de foreslåtte endringene ble utreda ytterligere.

- Dette forslaget bærer preg av å være en ideologisk omkamp fra forrige runde. Da advarte Norges Bondelag om at det er for mange smutthull i regjeringas foreslåtte lovendringer, smutthull som vil gjøre det enklere for investeringsselskaper å få tilgang til norske landbrukseiendommer. Det er dessverre fortsatt tilfelle, sier Lars Petter Bartnes.

Regelrådet nedsatt av regjeringa har uttalt seg kritisk til at forslaget mangler vurderinger av hvilke virkninger forslagene til lovendringer vil ha for landbruket og samfunnet.

- Jeg mener at Landbruks- og matdepartementet burde trekke dette høringsbrevet og presentere et nytt høringsbrev som utreder endringsforslagene nærmere. Konsesjonsloven er så grunnleggende viktig for norsk landbruk og matproduksjon, og dermed samfunnet, at regjeringa ikke burde ta så lett på det, avslutter Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere