Snevert fokus på følgene av patentdirektivet

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- De avbøtende tiltakene er ikke er tilstrekkelig for å motvirke de negative konsekvensene av EUs patentdirektiv.

Illustrasjonsfoto: Amund Johnsrud.Det skriver Nei til EU i sin høringsuttalelse til "gjennomgang av tiltaka som vart innførte i norsk rett ved gjennomføringa av EUs patentdirektiv m.m".

-At det måtte innføres avbøtende tiltakene da EUs patentdirektiv ble gjennomført, er et tydelig uttrykk for den grunnleggende svekkelsen av sentrale hensyn i norsk regelverk som direktivet medfører, heter det i uttalelsen.

Snevert fokus

- Høringsbrevet har et snevert fokus på om disse tiltakene har fungert i tråd med formålet, altså å avbøte mulige uheldige sider på enkelte områder, og gir bare begrenset informasjon om øvrig implementering av patentdirektivet. Det sentrale og nye med patentdirektivet var at det ble lov å patentere planter og dyr med den hensikt å stimulere bioteknologisk innovasjon og utenlandske investeringer i Norge.

Analyse av effektene

-Men har mulighet for å kunne patentere planter og dyr bidratt til en blomstrende bioteknologisk industri i Norge? Mer informasjon og analyse av effektene av patentdirektivet i sin helhet ville gitt en grundigere forståelse av effektene av de avbøtende tiltakene. Høringsbrevets manglende vurdering av de avbøtende tiltakene i en slik sammenheng begrenser nytten av å se på de ulike tiltakene isolert sett, skriver Nei til EU og mener de avbøtende tiltakene i seg selv ikke er tilstrekkelig for å motvirke negative sider ved patent på planter og dyr og annet biologisk material.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere