Snart på vei til Malawi

Av Solveig Skogs,
  • Tips en venn om denne siden

I februar skal seks personer fra Bondelaget og Bygdeungdomslaget besøke Malawi og bli kjent med de prosjektene som organisasjonene støtter.

Prisca Anderson, en av modellbøndene som gruppa skal besøke.Gruppa gleder seg til å lære mer om Utviklingsfondets landbruksprosjekt i Malawi og hva pengene som samles inn går til. For å kunne besøke de ulike prosjektaktivitetene regner gruppa med å kjøre ca 150 mil.

Modellbønder, som får opplæring og deretter lærer opp følgebønder, er en viktig del av prosjektet. Gruppa vil få møte flere modellbønder, bl.a. Prisca Anderson.

Inge Martin Karlsvik, Astrid Solberg og Jan Gunnar Eilertsen gleder seg til å bli kjent med landbruksprosjektene i Malawi.Det er i alt seks personer som reiser fra Norge: Jan Gunnar Eilertsen (styremedlem), Inge Martin Karlsvik (fylkesleder Møre og Romsdal), Svein Skar (fast giver til prosjektet), Inger-Martha Skjelland (NBU), Mathilde Dæhlin (NBU) og Astrid Solberg (organisasjonssjef, reiseleder).

  • Les også:

Fra programmet:

  • 15. februar      Ankomst Lilongwe
  • 16. februar      Utviklingsfondet, ambassaden, partnerorganisasjon
  • 17. februar      Husdyrproduksjon, møte med modellbønder
  • 18. februar      Partnerorganisasjon, modellbønder, ungdomsklubb
  • 19. februar      Landbrukskontor, modellbønder, frøbank
  • 20. februar      Bondeorganisasjon, spare- og lånegruppe, kvinneprosjekt
  • 21. februar      Fridag ved Lake Malawi
  • 22. februar      Debrifing hos Utviklingsfondet, avreise

De siste dagene har det kommet meldinger om storflom i Malawi. Problemene er foreløpig størst nord og sør for de områdene der Utviklingsfondet har prosjekter.  

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere