I dag kom smittevernveilederen for produsenter av frukt, bær, grønnsaker og poteter endelig på plass. Dette var svært viktig å få på plass sånn at grøntprodusentene vet hvilke smittevernregler de må forholde seg til for å kunne produsere frukt, bær og grønnsaker i sommer. 

–  Selv om det blir krevende å overholde gir veilederen viktig forutsigbarhet. Spesielt krevende blir det for de produsentene som også har arbeidere innkvartert på gården, sier Astrid Solberg, organisasjonssjef i Norges Bondelag. 

Bondelaget har sammen med de øvrige organisasjonene i grøntnæringa gitt innspill til veilederen, og har fått myket opp noen av de mest krevende forslagene. I tillegg er karantenetiden nå redusert fra 14 til 10 dager. Dette har stor betydning. 

Viktigst er det at antall dager personer i innreisekarantene ikke kan delta i innhøsting av produkter til direkte konsum, er redusert fra tre til to.

Nå håper vi at kravene om smitteverntiltak blir gradvis redusert etter hvert som smittestatusen i Norge bedres, slik at vi får masse gode, norske grøntprodukter også i sommer. 

HER FINNER DU HELE SMITTEVERNVEILEDEREN.