Bøndene plasserte ei ku utafor rådhuset i Kvinnherad.

Over heile landet aksjonerar bøndene, med slagord som "Regjeringa har det mest i kjeften - gapet aukar". I Kvinnherad plasserte dei lokale bondelaga ei ku utafor rådhuset, med melding om dei ikkkje lenger har råd til å fø på ho.

I Hordaland er bøndene i gong med førebuing og gjennomføring av aksjonar, det er bare å følgje med!

Les meir om kua og aksjonen på tv2.no