Småbrukarlaget bryter

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget forhandler videre.

Det er nå ei uke siden jordbruket varsla staten om at vi ville gå i forhandlinger om en jordbruksavtale, og nå har Småbrukarlaget kommet fram til at de bryter forhandlingene. Bondelaget forhandler videre og forhandlingsutvalget varsler at det fortsatt er stor spenning i forhandlingene.

Torsdag ettermiddag la staten fram et revidert tilbud til jordbruksavtale med ei ramme på 295 millioner kroner. Jordbruket fikk frist til forhandlingsmøtet fredag klokka 10.00 med å svare på tilbudet. Forhandlingsleder for jordbruket, Lars Petter Bartnes varsla da at jordbruket ville fortsette forhandlingene.

Dermed pågår jordbruksforhandlingene fortsatt, men det nærmer seg en avgjørelse. Fristen for en avgjørelse er i dag, fredag 15. mai og vi antar at vi greier å overholde tidsfristen.

  • Les også:

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere