Det er nå ei uke siden jordbruket varsla staten om at vi ville gå i forhandlinger om en jordbruksavtale, og nå har Småbrukarlaget kommet fram til at de bryter forhandlingene. Bondelaget forhandler videre og forhandlingsutvalget varsler at det fortsatt er stor spenning i forhandlingene.

Torsdag ettermiddag la staten fram et revidert tilbud til jordbruksavtale med ei ramme på 295 millioner kroner. Jordbruket fikk frist til forhandlingsmøtet fredag klokka 10.00 med å svare på tilbudet. Forhandlingsleder for jordbruket, Lars Petter Bartnes varsla da at jordbruket ville fortsette forhandlingene.

Dermed pågår jordbruksforhandlingene fortsatt, men det nærmer seg en avgjørelse. Fristen for en avgjørelse er i dag, fredag 15. mai og vi antar at vi greier å overholde tidsfristen.

  • Les også: Alt om jordbruksoppgjøret 2015