Slik var opptoget for norsk matproduksjon

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Filmen fra da 5000 bønder og støttespillere toget gjennom hovedstaden i protest mot regjeringens tilbud i jordbruksforhandlingene er her.

I vinduet over kan se en film fra opptoget for norsk matproduksjon i Oslo 20 mai 2014. Bøndene hadde brutt jordbruksforhandlingene med staten og med buss, fly, tog og taktor kom tusenvis av dem til hovedstaden.

Opptoget gikk gjennom byen, og foran Stortinget markerte 5000 mennesker sin misnøye med tilbudet fra Fremskrittspartiets landbruksminister Sylvi Listhaug.

Foto og redigering av filmen er gjort av Simen Øvereng, og forsidebildet til denne saken er tatt av Tore Berntsen.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere