Slår ring rundt markedsordningene

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) har gått sammen om et forslag til endring av markedsbalanseringen for kjøtt og egg.

Leder i Norges Bondelag. Lars Petter Bartnes og styreleder i Nortura, Sveinung Svebestad.

Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) har gått sammen om et forslag til endring av markedsbalanseringen for kjøtt og egg. Nortura fortsetter som markedsregulator, og de to partene skal samarbeide om reguleringstiltak i et råd, kalt «Råd for markedsbalansering kjøtt og egg».

- Forslaget er et godt bidrag til diskusjonen om markedsbalansering. Aktørene legger til grunn et fortsatt sterkt Omsetningsråd som skal styre markedsbalanseringen, og Nortura videreføres som operativ markedsregulator som før. Jeg opplever at aktørene med dette slår ring rundt behovet for markedsbalanseringen, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

I fellesforslaget heter det at Rådet skal innstille direkte til Landbruksdirektoratet og Omsetningsrådet. Det skal behandle saker om produksjonsregulering og nivå på omsetningsavgift, men ikke drøfte priser og prisbaner.

Viktig at systemet er nært bonden

- Det er spennende at Nortura og KLF har kommet til enighet om å etablere et slikt råd, som gir alle gode innspillsmuligheter til Omsetningsrådet. Så blir det et spørsmål om konkurranselovgivningen gir rom for en slik organisering.

- Forslaget belyser også behovet for muligheten til produksjonsstyring, når blant annet reguleringseksporten skal fases ut i 2020. Det er viktig at et slikt system er nært bonden av flere årsaker. Det er effektivt, samfunnsøkonomisk fornuftig og ut fra et klimaperspektiv er det viktig å tilpasse produksjonen til markedet for å unngå svinn, avslutter Lars Petter Bartnes.

Det er ventet at den kommende jordbruksmeldingen vil omhandle markedsbalanseringen på bakgrunn av en rapport fra i fjor som skisserte tre ulike løsninger (lenke til sak om rapport)

Se mer om forslaget på Nortura og Nationen

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere