Slår ring rundt markedsordningene

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) har gått sammen om et forslag til endring av markedsbalanseringen for kjøtt og egg.

Leder i Norges Bondelag. Lars Petter Bartnes og styreleder i Nortura, Sveinung Svebestad.

Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) har gått sammen om et forslag til endring av markedsbalanseringen for kjøtt og egg. Nortura fortsetter som markedsregulator, og de to partene skal samarbeide om reguleringstiltak i et råd, kalt «Råd for markedsbalansering kjøtt og egg».

- Forslaget er et godt bidrag til diskusjonen om markedsbalansering. Aktørene legger til grunn et fortsatt sterkt Omsetningsråd som skal styre markedsbalanseringen, og Nortura videreføres som operativ markedsregulator som før. Jeg opplever at aktørene med dette slår ring rundt behovet for markedsbalanseringen, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

I fellesforslaget heter det at Rådet skal innstille direkte til Landbruksdirektoratet og Omsetningsrådet. Det skal behandle saker om produksjonsregulering og nivå på omsetningsavgift, men ikke drøfte priser og prisbaner.

Viktig at systemet er nært bonden

- Det er spennende at Nortura og KLF har kommet til enighet om å etablere et slikt råd, som gir alle gode innspillsmuligheter til Omsetningsrådet. Så blir det et spørsmål om konkurranselovgivningen gir rom for en slik organisering.

- Forslaget belyser også behovet for muligheten til produksjonsstyring, når blant annet reguleringseksporten skal fases ut i 2020. Det er viktig at et slikt system er nært bonden av flere årsaker. Det er effektivt, samfunnsøkonomisk fornuftig og ut fra et klimaperspektiv er det viktig å tilpasse produksjonen til markedet for å unngå svinn, avslutter Lars Petter Bartnes.

Det er ventet at den kommende jordbruksmeldingen vil omhandle markedsbalanseringen på bakgrunn av en rapport fra i fjor som skisserte tre ulike løsninger (lenke til sak om rapport)

Se mer om forslaget på Nortura og Nationen

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere