Slår ring rundt markedsordningene

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) har gått sammen om et forslag til endring av markedsbalanseringen for kjøtt og egg.

Leder i Norges Bondelag. Lars Petter Bartnes og styreleder i Nortura, Sveinung Svebestad.

Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) har gått sammen om et forslag til endring av markedsbalanseringen for kjøtt og egg. Nortura fortsetter som markedsregulator, og de to partene skal samarbeide om reguleringstiltak i et råd, kalt «Råd for markedsbalansering kjøtt og egg».

- Forslaget er et godt bidrag til diskusjonen om markedsbalansering. Aktørene legger til grunn et fortsatt sterkt Omsetningsråd som skal styre markedsbalanseringen, og Nortura videreføres som operativ markedsregulator som før. Jeg opplever at aktørene med dette slår ring rundt behovet for markedsbalanseringen, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

I fellesforslaget heter det at Rådet skal innstille direkte til Landbruksdirektoratet og Omsetningsrådet. Det skal behandle saker om produksjonsregulering og nivå på omsetningsavgift, men ikke drøfte priser og prisbaner.

Viktig at systemet er nært bonden

- Det er spennende at Nortura og KLF har kommet til enighet om å etablere et slikt råd, som gir alle gode innspillsmuligheter til Omsetningsrådet. Så blir det et spørsmål om konkurranselovgivningen gir rom for en slik organisering.

- Forslaget belyser også behovet for muligheten til produksjonsstyring, når blant annet reguleringseksporten skal fases ut i 2020. Det er viktig at et slikt system er nært bonden av flere årsaker. Det er effektivt, samfunnsøkonomisk fornuftig og ut fra et klimaperspektiv er det viktig å tilpasse produksjonen til markedet for å unngå svinn, avslutter Lars Petter Bartnes.

Det er ventet at den kommende jordbruksmeldingen vil omhandle markedsbalanseringen på bakgrunn av en rapport fra i fjor som skisserte tre ulike løsninger (lenke til sak om rapport)

Se mer om forslaget på Nortura og Nationen

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere