Slaget om matproduksjonen på Stiklestad

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Høy temperatur og mange frammøtte på debattmøte om framtidas matproduksjon med Høyre, Sp - og bondehæren.

Borten Moe viste til at landbruket har en produktivitetsvekst  på 6,3% i året, dobbelt så mye som andre næringer, men matproduksjonen trenger rammer. 
Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag hadde invitert olje- og energiministeren og Svein Flåtten, landbrukspolitisk talsmann i Høyre, til et åpent debattmøte med tittelen Slaget om matproduksjonen. Bondehæren møtte opp.

Olje- og energimenister Ola Borten Moe skrøt av norske bønder, og mente landbruket svarer på målet om økt matproduksjon når rammene er på plass.

- Det går ikke an å tro at man skal ha norsk lønn og kjøpe maten til polske priser, sa ministeren til de 250 fremmøtte som hadde tatt turen til Stiklestad mandag kveld.

Knuste myter
Flåtten mente en forsiktig reform kunne vært overskriften på Høyres program på landbruk. Endringene vil bli forutsigbare, fortsatte han. Han brukte innlegget sitt til å knuse fire myter om Høyres landbrukspolitikk. Han hevdet at Høyre er for samvirke, for markedsregulering, for tollvern og for jordbruksoppgjør. Han la ikke skjul på at Høyre ønsker å kutte i rammene til jordbruket. – Vi må spisse pengene mot det som teller, nemlig produksjon, uttalte Flåtten.

Svein Flåtten fortalte at Høyre er prinsipielt for tollvern, men likte ikke endringene som kom i fjor.
Prinsipielt for tollvern

Importvernet er en bærebjelke i norsk landbruk, men det må tilpasses endringene i verden, sa Flåtten. Vi mislikte den siste endringen i tollvernet som kom i høst, fortsatte han og begrunnet dette i forholdet til våre handelspartnere. – Ja, juridisk kunne vi gjøre det, men det var et uheldig signal. Norsk matvareindustri får også høyere råvarepriser når de skal konkurrere med import, fortsatte han.

Balansere markedet
– Norge er ikke alene om å regulere matvaremarkedet, sa Ola Borten Moe. - EU, USA, Japan alle regulerer matvareprisene, alle ut fra sine forutsetninger. En grunnleggende forståelse for dette er nødvendig. Slipper vi alt fritt vil de store tape mest. Vi skal ikke ha et religiøst forhold til markedsregulering, men vi må ballansere markedet, fortsatte Moe.  –Vi mener det er prinsipielt uheldig slik det praktiseres i dag og vi vil erstatte det med noe annet, sa Flåtten.

-Markedreguleringen er også en fordel for forbrukerne, hevdet Borten Moe. –Det finnes ingen konsumenter som er så lite eksponert for svingningenen på verdensmakedet som vi i Norge, fortsatte han.

Innlederne snakket til en lydhør og engasjert forsamling.
Jordbruksavtalen

-Jordbruksavtalen er en historisk god ordning, sa Ola Borten Moe i sin innledning. Den må tilpasses tida og tilhøva og vi må slå ring om dette instituttet, fortsatte han. - Jeg vil utfordre næringa til å tenke gjennom hvordan vi kan utløse produksjonspotensialet på storfekjøtt raskest mulig.

Høyre vil flytte jordbruksoppgjøret til høsten og se dette i sammenheng med budsjettet, uttalte Flåtten. 

Lars Moten Rossmo, leder i Sør-Trøndelag Bondelag, fikk ikke svar på sitt spørsmål om jordbrukforhandlingene da vil fortsette som før eller bli en del av budsjettforhandlingene.

Mang av de fremmøtte stilte gode spørsmål til innlederne og det ble en interessant debatt.

Oddvar Vigdenes, fra Hegra, viste til at Høyre sin landbrukspolitikk ville medføre et kutt på 33 000 kroner per årsverk.

Sauebonde Arvid Wold, fra Verdal, pekte på at Høyre har et slapt forhold til begrepet selvforsyning.

Landbruk over hele landet
Trine Hasvang Vaag, styremedlem i Norges Bondelag, syntes Høyre var for lite konkret og spurte om vi kunne regne med et landbruk over hele landet med Høyres landbrukspolitikk. -Det blir landbruk over hele ladet, sa Flåtten, men ikke det samme landbruket over hele landet. Strukturen i tilskuddene er til hinder for produksjonen og vi vil se litt større enheter, fortsatte han.

På spørsmål fra møteleder og leder i Nord-Trøndelag Bondelag Asbjørn Helland om Høyre var for en ny lov om god handelsskikk svarte Flåtten at han var skeptisk til en slik lov og var usikker på om en slik vil ha noe å si.
Kutt i jordbruksavtalen

På spørsmål fra salen om Høyres forslag til kutt i jordbruksavtalen på 1,4 mrd er et engangstilfelle eller en retning, svarte Flåtten: Klart dette er en retning. Han avsluttet med å understreke at landbrukspolitikk må kunne drives ut fra prinsipper.

Borten Moes siste appell til de fremmøtte, med klar hentydning både til jordbruksoppgjøret og valget, var: Landbruk blir ikke viktigere enn det landbruket selv gjør det til.

Det ble stinn brakke, da 250 personer møtte opp på Slaget om matproduksjonen.

Av Marit Haugen, organisasjonssjef i Nord-Trøndelag Bondelag

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere