Slaget om matproduksjonen på Stiklestad

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Høy temperatur og mange frammøtte på debattmøte om framtidas matproduksjon med Høyre, Sp - og bondehæren.

Borten Moe viste til at landbruket har en produktivitetsvekst  på 6,3% i året, dobbelt så mye som andre næringer, men matproduksjonen trenger rammer. 
Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag hadde invitert olje- og energiministeren og Svein Flåtten, landbrukspolitisk talsmann i Høyre, til et åpent debattmøte med tittelen Slaget om matproduksjonen. Bondehæren møtte opp.

Olje- og energimenister Ola Borten Moe skrøt av norske bønder, og mente landbruket svarer på målet om økt matproduksjon når rammene er på plass.

- Det går ikke an å tro at man skal ha norsk lønn og kjøpe maten til polske priser, sa ministeren til de 250 fremmøtte som hadde tatt turen til Stiklestad mandag kveld.

Knuste myter
Flåtten mente en forsiktig reform kunne vært overskriften på Høyres program på landbruk. Endringene vil bli forutsigbare, fortsatte han. Han brukte innlegget sitt til å knuse fire myter om Høyres landbrukspolitikk. Han hevdet at Høyre er for samvirke, for markedsregulering, for tollvern og for jordbruksoppgjør. Han la ikke skjul på at Høyre ønsker å kutte i rammene til jordbruket. – Vi må spisse pengene mot det som teller, nemlig produksjon, uttalte Flåtten.

Svein Flåtten fortalte at Høyre er prinsipielt for tollvern, men likte ikke endringene som kom i fjor.
Prinsipielt for tollvern

Importvernet er en bærebjelke i norsk landbruk, men det må tilpasses endringene i verden, sa Flåtten. Vi mislikte den siste endringen i tollvernet som kom i høst, fortsatte han og begrunnet dette i forholdet til våre handelspartnere. – Ja, juridisk kunne vi gjøre det, men det var et uheldig signal. Norsk matvareindustri får også høyere råvarepriser når de skal konkurrere med import, fortsatte han.

Balansere markedet
– Norge er ikke alene om å regulere matvaremarkedet, sa Ola Borten Moe. - EU, USA, Japan alle regulerer matvareprisene, alle ut fra sine forutsetninger. En grunnleggende forståelse for dette er nødvendig. Slipper vi alt fritt vil de store tape mest. Vi skal ikke ha et religiøst forhold til markedsregulering, men vi må ballansere markedet, fortsatte Moe.  –Vi mener det er prinsipielt uheldig slik det praktiseres i dag og vi vil erstatte det med noe annet, sa Flåtten.

-Markedreguleringen er også en fordel for forbrukerne, hevdet Borten Moe. –Det finnes ingen konsumenter som er så lite eksponert for svingningenen på verdensmakedet som vi i Norge, fortsatte han.

Innlederne snakket til en lydhør og engasjert forsamling.
Jordbruksavtalen

-Jordbruksavtalen er en historisk god ordning, sa Ola Borten Moe i sin innledning. Den må tilpasses tida og tilhøva og vi må slå ring om dette instituttet, fortsatte han. - Jeg vil utfordre næringa til å tenke gjennom hvordan vi kan utløse produksjonspotensialet på storfekjøtt raskest mulig.

Høyre vil flytte jordbruksoppgjøret til høsten og se dette i sammenheng med budsjettet, uttalte Flåtten. 

Lars Moten Rossmo, leder i Sør-Trøndelag Bondelag, fikk ikke svar på sitt spørsmål om jordbrukforhandlingene da vil fortsette som før eller bli en del av budsjettforhandlingene.

Mang av de fremmøtte stilte gode spørsmål til innlederne og det ble en interessant debatt.

Oddvar Vigdenes, fra Hegra, viste til at Høyre sin landbrukspolitikk ville medføre et kutt på 33 000 kroner per årsverk.

Sauebonde Arvid Wold, fra Verdal, pekte på at Høyre har et slapt forhold til begrepet selvforsyning.

Landbruk over hele landet
Trine Hasvang Vaag, styremedlem i Norges Bondelag, syntes Høyre var for lite konkret og spurte om vi kunne regne med et landbruk over hele landet med Høyres landbrukspolitikk. -Det blir landbruk over hele ladet, sa Flåtten, men ikke det samme landbruket over hele landet. Strukturen i tilskuddene er til hinder for produksjonen og vi vil se litt større enheter, fortsatte han.

På spørsmål fra møteleder og leder i Nord-Trøndelag Bondelag Asbjørn Helland om Høyre var for en ny lov om god handelsskikk svarte Flåtten at han var skeptisk til en slik lov og var usikker på om en slik vil ha noe å si.
Kutt i jordbruksavtalen

På spørsmål fra salen om Høyres forslag til kutt i jordbruksavtalen på 1,4 mrd er et engangstilfelle eller en retning, svarte Flåtten: Klart dette er en retning. Han avsluttet med å understreke at landbrukspolitikk må kunne drives ut fra prinsipper.

Borten Moes siste appell til de fremmøtte, med klar hentydning både til jordbruksoppgjøret og valget, var: Landbruk blir ikke viktigere enn det landbruket selv gjør det til.

Det ble stinn brakke, da 250 personer møtte opp på Slaget om matproduksjonen.

Av Marit Haugen, organisasjonssjef i Nord-Trøndelag Bondelag

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere