Asgeir Slåttnes, arkivfoto: Jørn Agersborg.Antall landbruksforetak i Troms er sterkt redusert de siste årene, og Slåttnes er nå meget bekymret for situasjonen i årene fremover.

Ordførere i de flomutsatte kommunene, representanter fra Fylkesmannens Landbruksavdeling og Fylkestinget var i nylig i møte med tre departementer. For bøndene ga ikke dette møtet uttelling i form av økt økonomisk støtte til de som er rammet, og fylkelederen er utrolig skuffet over arrogansen fra LMD. "Jeg tror ikke landbruksministeren og LMD forstår hvor alvorlig dette er for landbruket i Troms."  Slåttnes frykter at egenandelene for erstatning etter avlingsskader skal ta knekken på flere bønder. For en del dreier det seg om flere hundretusener av kroner.

Bøndene i indre Troms er hardt rammet for andre gang på kort tid, og Bondelaget satte sin lit til at departementet ønsket å vise velvilje for å redde landbruket i fylket. Fylkesmann Svein Ludvigsen har tidligere uttalt at de ønsket å væremed på et spleiselag sammen med staten for å berge landbruket i Troms. Det er da meget skuffende at staten ikke ønsker å bidra.

Erstatningsordningene for avlingsskade og naturskade er ikke gode nok, og selv om bøndende har fått lovnader om en foreløpig støtte til egenandelene, er dette bare et lån. Flommen vil derfor ramme den enkelte bonde hardt økonomisk, og bøndene i Troms har allerede store utfordringer i forhold til økonomisk lønnsomhet. Vi håper virkelig at regjeringa ved LMD ser alvoret for bønder og foredlingsindustri og kan snu i denne saken. Nå er det behov for ekstraordinære midler snarest for å unngå nedlegging, sier Slåttnes.