Skuffende svar på en fortvilt ulvesituasjon

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Forslaget til ulvemelding gir oss bare mer av den politikken som ikke fungerer

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen la i dag fram regjeringas varslede stortingsmelding om ulv. Forslaget til regjeringa innebærer en endring av ulvesona ved at den utvides nordover i Hedmark og avvikles vest for Glomma. I tillegg foreslår regjeringa enten å beholde dagens bestandsmål eller øke antallet ynglinger ved å telle med grenseulvene mot Sverige.

Skuffa

- Inne i dagens ulvesone opplever vi i dag sterk konflikt mellom befolkning og rovdyrmyndigheter, og sterk mistillit til rovdyrmyndighetene. Dette forslaget bidrar ikke til å løse konflikten, sier Bartnes i Bondelaget.  

- Det samla trykket mot bønder som holder til i randsonene til ulvesona vil sannsynligvis bli like ille som i dag. Dette betyr også at flere bønder nå innlemmes i den fortvilte situasjonen som det er å drive med beitedyr innenfor ulvesona. Vi vet at beitebruk og ulv ikke lar seg forene og beitenæringa inne i sonen er i full fart mot å bli avvikla. Bøndene kan ikke bruke beitene sine, og de fleste har derfor valgt å gi opp driften.

-  Regjeringa har med dette sagt klart i fra om at de prioriterer rovdyr foran næring i disse områdene. På norsk landbruks vegne er jeg veldig skuffa i dag, sier Bartnes.

Mer av det som ikke fungerer

Norsk beitenæring har venta lenge på ei egen ulvemelding, og i møte med klima- og miljøminister Vidar Helgesen for to uker siden bad beitenæringa om at regjeringa måtte lytte til de berørte bøndene og at beitebruk og matproduksjon på utmarksbeite måtte prioriteres.

- Her legger Helgesen fram et forslag som inneholder mer av den ulvepolitikken som ikke fungerer i dag, sier Lars Petter Bartnes.

-  FrP og Høyre hadde muligheten til å vise at de mente alvor med det de lovet i valgkampen i 2013, om at rovdyrbestandene skulle reduseres. Den muligheten kan vi trygt si at de ikke har benyttet seg av i dag.  
 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere