Skuffende av Regjeringa!

Av Sissel Waaler,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringa tar ikke sin egen, nylig vedtatte Stortingsmelding på alvor, sier leder i Buskerud Bondelag, Torunn Hovde.

I Landbruksmeldinga blir det fastslått at ”inntekt er det viktigste virkemiddelet for å nå de landbrukspolitiske måla”. Landbruket har bedt om konkretisering av Stortingsmeldinga og blir vist til at løsninger skal komme via jordbruksoppgjøret.

Noen løsning på landbrukets utfordringer synes fylkesleder Torunn Hovde er vanskelig å finne i statens tilbud. Tilbudet er så lavt at Hovde er svært bekymret for hvordan landbruket skal klare samfunnsoppgavene med levende bygder, sysselsetting i distriktene og et vakkert kulturlandskap. Hovedoppgaven for bøndene i Stortingsmeldinga er å øke norsk matproduksjon med 1 % i året.

- Dette tilbudet betyr ikke et taktskifte – det er mer å betegne som å sette på bremsen! Det er enighet om at det viktigste virkemidlet for å sikre norsk matproduksjon er inntekt. God produksjonsøkonomi er en forutsetning. Tilbudet vil ikke bidra til å tette inntektsgapet mellom bonden og andre grupper i samfunnet og gjøre det attraktivt for ungdommen å satse på matproduksjon. I Buskerud er det for mange matprodusenter som gir seg og for få som ønsker seg inn i verdens viktigste næring.

 

Jordbruket har levert et krav som viser hva som skal til for å kunne øke matproduksjonen i Norge. Tilbudet viser at regjeringa ikke tar sin egen melding og sine egne målsettinger på alvor, sier fylkeslederen i Buskerud.

Det er ikke tatt stilling til om jordbruket starter forhandlinger med Staten.

 

Kontakt:

Fylkesleder Buskerud Bondelag Torunn Hovde 48110914

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere