Skuffende av Regjeringa!

Av Sissel Waaler,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringa tar ikke sin egen, nylig vedtatte Stortingsmelding på alvor, sier leder i Buskerud Bondelag, Torunn Hovde.

I Landbruksmeldinga blir det fastslått at ”inntekt er det viktigste virkemiddelet for å nå de landbrukspolitiske måla”. Landbruket har bedt om konkretisering av Stortingsmeldinga og blir vist til at løsninger skal komme via jordbruksoppgjøret.

Noen løsning på landbrukets utfordringer synes fylkesleder Torunn Hovde er vanskelig å finne i statens tilbud. Tilbudet er så lavt at Hovde er svært bekymret for hvordan landbruket skal klare samfunnsoppgavene med levende bygder, sysselsetting i distriktene og et vakkert kulturlandskap. Hovedoppgaven for bøndene i Stortingsmeldinga er å øke norsk matproduksjon med 1 % i året.

- Dette tilbudet betyr ikke et taktskifte – det er mer å betegne som å sette på bremsen! Det er enighet om at det viktigste virkemidlet for å sikre norsk matproduksjon er inntekt. God produksjonsøkonomi er en forutsetning. Tilbudet vil ikke bidra til å tette inntektsgapet mellom bonden og andre grupper i samfunnet og gjøre det attraktivt for ungdommen å satse på matproduksjon. I Buskerud er det for mange matprodusenter som gir seg og for få som ønsker seg inn i verdens viktigste næring.

 

Jordbruket har levert et krav som viser hva som skal til for å kunne øke matproduksjonen i Norge. Tilbudet viser at regjeringa ikke tar sin egen melding og sine egne målsettinger på alvor, sier fylkeslederen i Buskerud.

Det er ikke tatt stilling til om jordbruket starter forhandlinger med Staten.

 

Kontakt:

Fylkesleder Buskerud Bondelag Torunn Hovde 48110914

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere