I Landbruksmeldinga blir det fastslått at ”inntekt er det viktigste virkemiddelet for å nå de landbrukspolitiske måla”. Landbruket har bedt om konkretisering av Stortingsmeldinga og blir vist til at løsninger skal komme via jordbruksoppgjøret.

Noen løsning på landbrukets utfordringer synes fylkesleder Torunn Hovde er vanskelig å finne i statens tilbud. Tilbudet er så lavt at Hovde er svært bekymret for hvordan landbruket skal klare samfunnsoppgavene med levende bygder, sysselsetting i distriktene og et vakkert kulturlandskap. Hovedoppgaven for bøndene i Stortingsmeldinga er å øke norsk matproduksjon med 1 % i året.

- Dette tilbudet betyr ikke et taktskifte – det er mer å betegne som å sette på bremsen! Det er enighet om at det viktigste virkemidlet for å sikre norsk matproduksjon er inntekt. God produksjonsøkonomi er en forutsetning. Tilbudet vil ikke bidra til å tette inntektsgapet mellom bonden og andre grupper i samfunnet og gjøre det attraktivt for ungdommen å satse på matproduksjon. I Buskerud er det for mange matprodusenter som gir seg og for få som ønsker seg inn i verdens viktigste næring.

 

Jordbruket har levert et krav som viser hva som skal til for å kunne øke matproduksjonen i Norge. Tilbudet viser at regjeringa ikke tar sin egen melding og sine egne målsettinger på alvor, sier fylkeslederen i Buskerud.

Det er ikke tatt stilling til om jordbruket starter forhandlinger med Staten.

 

Kontakt:

Fylkesleder Buskerud Bondelag Torunn Hovde 48110914