Skuffende at Sverige ikke er klare til å forhandle om grenseulv

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Første nestleder i Bondelaget, Berit Hundåla, er skuffet over at statssekretærene i Norge og Sverige ikke ble enige.

 - Nå er det viktig å få en reduksjon i bestandsmålet for ulv i Norge, understreker Hundåla.

Ulv som har revir på begge sider av riksgrensen mellom Norge og Sverige telles i dag som 100 % svensk. Dette skyldes at Stortinget i 2004 besluttet at det norske bestandsmålet for ulv skulle være tre årlige ynglinger som har hele sitt revir i Norge. Vinteren 2010/2011 hadde 22-25 ulver tilhold i 6-7 grenserevir delt mellom Sverige og Norge. I tre av disse grenserevirene ble det påvist ynglinger.

Utrolig provoserende

- For de som bor innenfor ulverevirene langs riksgrensen mot Sverige er det utrolig provoserende at disse ulvene ikke teller med i det norske bestandsmålet, sier Berit Hundåla. Ulv skaper store konflikter. Mange opplever redusert livskvalitet med nærgående ulver som kommer inn på gårdsplasser og tettbygde strøk. Mange får hundene sine drept av ulv rett utenfor stuedøra. I tillegg setter ulveflokker en stopper for at sau og storfe kan utnytte beite i utmarka og fører til reduserte jaktinntekter til grunneierne.

Konfliktene vokser med størrelsen på uklvebestandene

-Dersom ynglingene langs riksgrensa ble delt likt mellom Norge og Sverige, kunne vi tatt ut en ulveflokk og allikevel ligget over Stortingets bestandsmål. Det er nødvendig å redusere ulvebestanden, sier Berit Hundåla.-  Konfliktene har vokst seg større etter hvert som ulvebestanden har vokst.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Berit Hundåla

Bondelagets temaside rovdyr

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere