Skuffende at Sverige ikke er klare til å forhandle om grenseulv

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Første nestleder i Bondelaget, Berit Hundåla, er skuffet over at statssekretærene i Norge og Sverige ikke ble enige.

 - Nå er det viktig å få en reduksjon i bestandsmålet for ulv i Norge, understreker Hundåla.

Ulv som har revir på begge sider av riksgrensen mellom Norge og Sverige telles i dag som 100 % svensk. Dette skyldes at Stortinget i 2004 besluttet at det norske bestandsmålet for ulv skulle være tre årlige ynglinger som har hele sitt revir i Norge. Vinteren 2010/2011 hadde 22-25 ulver tilhold i 6-7 grenserevir delt mellom Sverige og Norge. I tre av disse grenserevirene ble det påvist ynglinger.

Utrolig provoserende

- For de som bor innenfor ulverevirene langs riksgrensen mot Sverige er det utrolig provoserende at disse ulvene ikke teller med i det norske bestandsmålet, sier Berit Hundåla. Ulv skaper store konflikter. Mange opplever redusert livskvalitet med nærgående ulver som kommer inn på gårdsplasser og tettbygde strøk. Mange får hundene sine drept av ulv rett utenfor stuedøra. I tillegg setter ulveflokker en stopper for at sau og storfe kan utnytte beite i utmarka og fører til reduserte jaktinntekter til grunneierne.

Konfliktene vokser med størrelsen på uklvebestandene

-Dersom ynglingene langs riksgrensa ble delt likt mellom Norge og Sverige, kunne vi tatt ut en ulveflokk og allikevel ligget over Stortingets bestandsmål. Det er nødvendig å redusere ulvebestanden, sier Berit Hundåla.-  Konfliktene har vokst seg større etter hvert som ulvebestanden har vokst.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Berit Hundåla

Bondelagets temaside rovdyr

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere