- Nå er det viktig å få en reduksjon i bestandsmålet for ulv i Norge, understreker Hundåla.

Ulv som har revir på begge sider av riksgrensen mellom Norge og Sverige telles i dag som 100 % svensk. Dette skyldes at Stortinget i 2004 besluttet at det norske bestandsmålet for ulv skulle være tre årlige ynglinger som har hele sitt revir i Norge. Vinteren 2010/2011 hadde 22-25 ulver tilhold i 6-7 grenserevir delt mellom Sverige og Norge. I tre av disse grenserevirene ble det påvist ynglinger.

Utrolig provoserende

- For de som bor innenfor ulverevirene langs riksgrensen mot Sverige er det utrolig provoserende at disse ulvene ikke teller med i det norske bestandsmålet, sier Berit Hundåla. Ulv skaper store konflikter. Mange opplever redusert livskvalitet med nærgående ulver som kommer inn på gårdsplasser og tettbygde strøk. Mange får hundene sine drept av ulv rett utenfor stuedøra. I tillegg setter ulveflokker en stopper for at sau og storfe kan utnytte beite i utmarka og fører til reduserte jaktinntekter til grunneierne.

Konfliktene vokser med størrelsen på uklvebestandene

-Dersom ynglingene langs riksgrensa ble delt likt mellom Norge og Sverige, kunne vi tatt ut en ulveflokk og allikevel ligget over Stortingets bestandsmål. Det er nødvendig å redusere ulvebestanden, sier Berit Hundåla.-  Konfliktene har vokst seg større etter hvert som ulvebestanden har vokst.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Berit Hundåla

Bondelagets temaside rovdyr