Skremmende at regjeringen tillater genmodifisert mat

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

For første gang tillater regjeringen import av genmodifiserte organismer som kan ende opp i maten vår. - Dette er skremmende for både forbrukerne og matprodusentene, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.


For første gang tillater regjeringen import av genmodifiserte organismer som kan ende opp i maten vår.

Ifølge Bergens Tidende har Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) godkjent de to genmodifiserte maistypene T 25 og NK 603 til mat og fôr. Maistypene er godkjent for import men ikke for dyrking i Norge.

- Sundtoft svekker loven og går imot faglig råd for et produkt som ingen vil ha. Det er uforståelig. Ingen genmodifisert (GMO) mat eller fôr har fram til i dag vært godkjent for bruk i Norge. Beskyttelsen norske forbrukere har hatt er nå svekket, og vi er i ferd med å miste det fortrinnet vi har med GMO-fri matproduksjon, sier Bartnes.
 

Bondelagslederen understreker at norske bønder ønsker å kunne fortsette med å produsere trygge råvarer, uten GMO.

- Vi er svært opptatt av å holde sprøytemiddelbruken i landbruket på et forsvarlig nivå. Beslutningen om å tillate genmanipulerte maistyper som skal tåle store doser sprøytemidler går på tvers av en bærekraftig matproduksjon.

- Ingen kan med sikkerhet si hva de langsiktige konsekvensene kan bli for menneskers og dyrs helse ved produksjon og konsum av GMO. Det er et politisk ansvar å sørge for at miljø- eller helseskadelige produkter ikke blir godkjent for salg, sier Bartnes.

 

Fakta:

Genmodifisert organisme (GMO) er en organisme som har fått endret sitt arvemateriale ved bruk av genteknologi. Gjennom genteknologi kan man flytte gener mellom ulike arter og tilføre organismer nye egenskaper, for eksempel gi planter bedret motstandsdyktighet mot plantevernmidler, tørke eller insekter. Det er stor usikkerhet rundt de langsiktige effektene for helse, natur og miljø.

Bred norsk motstand: Det er mange samfunnsinteresser som ikke ønsker bruk av GMO i Norge. Forbrukerrådet,miljøorganisasjoner, landbruksnæringen og en rekke solidaritetsorganisasjoner vil ha et GMO-fritt Norge

Sterk norsk genteknologilov: Det er innenfor lovens rammer mulig å avslå godkjenning av genmodifisert mais med sprøytemiddelresistens selv om produktet er tillatt i EU. Utsetting av genmodifiserte organismer kan bare godkjennes når det ikke foreligger fare for miljø- og helsemessige skadevirkninger. Ved avgjørelsen skal det dessuten legges vesentlig vekt på om utsettingen har samfunnsmessig nytteverdi og er egnet til å fremme en bærekraftig utvikling. (Genteknologiloven, § 10, annet ledd.)

Maislinjen T25 fra Bayer CropScience har fått tilført gen fra bakterie og virus. Dette gjør planten motstandsdyktig mot sprøytemiddelet glufosinat-ammonium.

Forbudt gift: Glufosinat-ammonium er forbudt i Norge og skal fases ut i EU innen 2017 på grunn av høy giftighet.

Maislinjen NK603 fra Monsanto har fått tilført to varianter av gen fra bakterie, blomkålsmosaikkvirus og vårskrinneblom. Dette gir maisen toleranse for ugressmidlet glyfosat (Roundup).

Øker sprøytemiddelbruken: Glyfosat er tillatt i Norge. Behovet for genmodifisering kommer fordi stadig flere ugrastyper utvikler resistens mot middelet. Dette har ført til store problemer i USA, Argentina, Israel, Sør-Afrika og Australia. Problemet søkes løst med enda mer glyfosatbruk, kombinert med genmodifiserte organismer som tåler dette.

Fare for genetisk forurensing: I land med gode vekstvilkår og stort mangfold av mais og beslektede arter utgjør GMOene en fare for genetisk forurensning.

For kommentarer og informasjon:

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, tlf. 900 84 576

Kommunikasjonssjef, Lise Boeck Jacobsen, tlf. 975 99 866

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere