Skatteskjerping rammer unge bønder

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Skatteendringene som er foreslått i statsbudsjettet svekker investeringsevne og lønnsomhet for unge bønder, fortalte Per Skorge under høring i Næringskomiteen.

Per Skorge under høring i Næringskomiteen på Stortinget.

- Det er positivt at gevinstskatten på salg av eiendommer på det åpne markedet foreslås redusert, men 70 – 80 prosent av eiendomsoverdragelsene vil få økt skatt, sa Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

- Dette handler om unge bønder som allerede er i en sårbar situasjon. De skal kjøpe eiendom, investere i driftsapparat og når de attpåtil får en skatteregning i størrelsesorden en halv million vil det svekke investeringsevne og lønnsomhet.

Vil ha bedre MRSA-erstatning

Antibiotikaresistens omtales ofte som en av folkehelsas viktigste utfordringer i framtida. Norges Bondelag støtter myndighetenes arbeid for å bekjempe antibiotikaresistens, og effektiv oppfølging av den nasjonale strategien er avgjørende. Det er avgjørende at erstatningsordningen som skal kompensere for produsentenes økonomiske tap ved sanering bedres vesentlig.

- I dag er vi i den situasjon at kompensasjon kun dekker ti til tjue prosent av det faktiske driftsøkonomiske tapet. Vi ber derfor om at kompensasjonen forbedres vesentlig slik at produsentene ikke påføres økonomisk tap når de gjennomfører smitteverntiltak av hensyn til folkehelsa, sa Per Skorge.

I høringen ba også Bondelaget om økte bevilgninger til Mattilsynet og til forskning og innovasjon.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere