Skatteskjerping rammer unge bønder

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Skatteendringene som er foreslått i statsbudsjettet svekker investeringsevne og lønnsomhet for unge bønder, fortalte Per Skorge under høring i Næringskomiteen.

Per Skorge under høring i Næringskomiteen på Stortinget.

- Det er positivt at gevinstskatten på salg av eiendommer på det åpne markedet foreslås redusert, men 70 – 80 prosent av eiendomsoverdragelsene vil få økt skatt, sa Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

- Dette handler om unge bønder som allerede er i en sårbar situasjon. De skal kjøpe eiendom, investere i driftsapparat og når de attpåtil får en skatteregning i størrelsesorden en halv million vil det svekke investeringsevne og lønnsomhet.

Vil ha bedre MRSA-erstatning

Antibiotikaresistens omtales ofte som en av folkehelsas viktigste utfordringer i framtida. Norges Bondelag støtter myndighetenes arbeid for å bekjempe antibiotikaresistens, og effektiv oppfølging av den nasjonale strategien er avgjørende. Det er avgjørende at erstatningsordningen som skal kompensere for produsentenes økonomiske tap ved sanering bedres vesentlig.

- I dag er vi i den situasjon at kompensasjon kun dekker ti til tjue prosent av det faktiske driftsøkonomiske tapet. Vi ber derfor om at kompensasjonen forbedres vesentlig slik at produsentene ikke påføres økonomisk tap når de gjennomfører smitteverntiltak av hensyn til folkehelsa, sa Per Skorge.

I høringen ba også Bondelaget om økte bevilgninger til Mattilsynet og til forskning og innovasjon.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere