Skattemeldinga: Endring i avskrivingssatsen

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Dårleg nytt for deg som har nytt fjøs.

Illustrasjonsbilde: Nytt fjøs under bygging på Øya vgs i Sør-Trøndelag

På same tid som regjeringa la fram forslaget til statsbudsjett for 2016, presenterte dei også ei skattemelding med ein ny skattereform. Her foreslår dei å nedjustere avskrivingssatsen på husdyrbygg.

- Dette er ei skatteendring som vil råke dei som har bygd nye og store fjøs hardt, fryktar leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Avskrivingssatsen for husdyrbyggvart auka frå 4 til 6 prosent i året i 2012. No vil regjeringa endre satsen tilbake til 4 prosent. Grunngjevinga bak forslaget er at det ikkje er noko som tyder på at husdyrbygg har større slitasje enn andre næringsbygg.

- Den vurderinga er vi i Norges Bondelag ueinig i. Fjøs har større slitasje og kortane levetid enn andre næringsbygg, både på grunn av støv og mykje fukt. Det bør også spegle seg att i avskrivingsreglane, meiner Lars Petter Bartnes.

Ein ny driftsbygning til ein verdi av 7 millionar kroner vil få reduserte avskrivingar på 140.000 kroner per år med det nye forslaget. Det vil gje auka skatteutgifter på mellom 40.000 og 50.000 kroner.

Regjeringa sitt forslag til skattereform vil truleg bli behandla i Stortinget våren 2016. Dersom forslaga som omhandlar landbruket skulle bli ståande, kan dei tidlegast bli innført i samband med statsbudsjettet for 2017.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere