Skattemeldinga: Endring i avskrivingssatsen

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Dårleg nytt for deg som har nytt fjøs.

Illustrasjonsbilde: Nytt fjøs under bygging på Øya vgs i Sør-Trøndelag

På same tid som regjeringa la fram forslaget til statsbudsjett for 2016, presenterte dei også ei skattemelding med ein ny skattereform. Her foreslår dei å nedjustere avskrivingssatsen på husdyrbygg.

- Dette er ei skatteendring som vil råke dei som har bygd nye og store fjøs hardt, fryktar leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Avskrivingssatsen for husdyrbyggvart auka frå 4 til 6 prosent i året i 2012. No vil regjeringa endre satsen tilbake til 4 prosent. Grunngjevinga bak forslaget er at det ikkje er noko som tyder på at husdyrbygg har større slitasje enn andre næringsbygg.

- Den vurderinga er vi i Norges Bondelag ueinig i. Fjøs har større slitasje og kortane levetid enn andre næringsbygg, både på grunn av støv og mykje fukt. Det bør også spegle seg att i avskrivingsreglane, meiner Lars Petter Bartnes.

Ein ny driftsbygning til ein verdi av 7 millionar kroner vil få reduserte avskrivingar på 140.000 kroner per år med det nye forslaget. Det vil gje auka skatteutgifter på mellom 40.000 og 50.000 kroner.

Regjeringa sitt forslag til skattereform vil truleg bli behandla i Stortinget våren 2016. Dersom forslaga som omhandlar landbruket skulle bli ståande, kan dei tidlegast bli innført i samband med statsbudsjettet for 2017.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere