Skattekurs for regnskapsførere

Av Anne Guro Syversen,
  • Tips en venn om denne siden

I dag braker det løs - nok en gang er regnskapsførere med landbruksregnskap som spesialfelt samlet til kursing.

Østfold Bondelag første fylke ut  i en lang rekke av fylker som kjører kurs for samarbeidende regnskapskontorer. Det er alltid første fylke ut som får gleden av å ha hele foredragsholderkorpset til Norges Bondelag på plass.

Link til tidligere sak på Østfold Bondelags sider, hvor man kan finne program for kurset, samt noe praktisk informasjon.

Foredragsholdere fra Norges Bondelags avdeling for regnskap, juridisk service:

  • Arnstein Tveito, avdelingssjef
  • Jan Bangen, advokat
  • Anders Bjørnsen, advokat
  • Rune T. Rylandsholm, advokat
  • Elling Bjerke, rådgiver
  • Pål Kristian Ormstad, rådgiver

Bondelaget jobber med så mangt......

De senere årene har Østfold Bondelag opplevd en stadig økende etterspørsel fra andre regnskapskontorer om å få delta på Bondelaget skattekurs for regnskapsførere. Kanskje ikke uten grunn heller, for Bondelaget har dyktige folk som setter seg godt inn i sine arbeidsfelt og som gjør en utmerket jobb med å kurse ansatte på regnskapskontorene rundt omkring i landet - slik at disse igjen står best mulig rustet til å hjelpe landets bønder med selvangivelser, skattespørsmål, ligningsverdier, gårdsoverdragelser etc. I tillegg bruker Norges Bondelags avdeling for Regnskap, Juridisk Service (RJS)  betydelig tid på å påvirke lovgivende myndigheter i saker som er av særs viktighet for bønder. Også kalt lobbying - på godt norsk....  

 Eksklusivt for noen - gavner mange:

Skattekursene er et eksklusivt tilbud til de regnskapskontorene som har inngått en forpliktende samarbeidsavtale med Bondelaget, og som betaler inn egen kontingent ut ifra hvor mange landbruksregnskap de fører. RJS-avdelingen i Bondelaget har utstrakt og bred kontakt med regnskapsførerne gjennom året og kontakten går begge veier.

Har du sjekket at din regnskapsfører er med på Bondelaget?

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere