Skattekurs for regnskapsførere

Av Anne Guro Syversen,
  • Tips en venn om denne siden

I dag braker det løs - nok en gang er regnskapsførere med landbruksregnskap som spesialfelt samlet til kursing.

Østfold Bondelag første fylke ut  i en lang rekke av fylker som kjører kurs for samarbeidende regnskapskontorer. Det er alltid første fylke ut som får gleden av å ha hele foredragsholderkorpset til Norges Bondelag på plass.

Link til tidligere sak på Østfold Bondelags sider, hvor man kan finne program for kurset, samt noe praktisk informasjon.

Foredragsholdere fra Norges Bondelags avdeling for regnskap, juridisk service:

  • Arnstein Tveito, avdelingssjef
  • Jan Bangen, advokat
  • Anders Bjørnsen, advokat
  • Rune T. Rylandsholm, advokat
  • Elling Bjerke, rådgiver
  • Pål Kristian Ormstad, rådgiver

Bondelaget jobber med så mangt......

De senere årene har Østfold Bondelag opplevd en stadig økende etterspørsel fra andre regnskapskontorer om å få delta på Bondelaget skattekurs for regnskapsførere. Kanskje ikke uten grunn heller, for Bondelaget har dyktige folk som setter seg godt inn i sine arbeidsfelt og som gjør en utmerket jobb med å kurse ansatte på regnskapskontorene rundt omkring i landet - slik at disse igjen står best mulig rustet til å hjelpe landets bønder med selvangivelser, skattespørsmål, ligningsverdier, gårdsoverdragelser etc. I tillegg bruker Norges Bondelags avdeling for Regnskap, Juridisk Service (RJS)  betydelig tid på å påvirke lovgivende myndigheter i saker som er av særs viktighet for bønder. Også kalt lobbying - på godt norsk....  

 Eksklusivt for noen - gavner mange:

Skattekursene er et eksklusivt tilbud til de regnskapskontorene som har inngått en forpliktende samarbeidsavtale med Bondelaget, og som betaler inn egen kontingent ut ifra hvor mange landbruksregnskap de fører. RJS-avdelingen i Bondelaget har utstrakt og bred kontakt med regnskapsførerne gjennom året og kontakten går begge veier.

Har du sjekket at din regnskapsfører er med på Bondelaget?

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere