Østfold Bondelag første fylke ut  i en lang rekke av fylker som kjører kurs for samarbeidende regnskapskontorer. Det er alltid første fylke ut som får gleden av å ha hele foredragsholderkorpset til Norges Bondelag på plass.

Link til tidligere sak på Østfold Bondelags sider, hvor man kan finne program for kurset, samt noe praktisk informasjon.

Foredragsholdere fra Norges Bondelags avdeling for regnskap, juridisk service:

  • Arnstein Tveito, avdelingssjef
  • Jan Bangen, advokat
  • Anders Bjørnsen, advokat
  • Rune T. Rylandsholm, advokat
  • Elling Bjerke, rådgiver
  • Pål Kristian Ormstad, rådgiver

Bondelaget jobber med så mangt......

De senere årene har Østfold Bondelag opplevd en stadig økende etterspørsel fra andre regnskapskontorer om å få delta på Bondelaget skattekurs for regnskapsførere. Kanskje ikke uten grunn heller, for Bondelaget har dyktige folk som setter seg godt inn i sine arbeidsfelt og som gjør en utmerket jobb med å kurse ansatte på regnskapskontorene rundt omkring i landet - slik at disse igjen står best mulig rustet til å hjelpe landets bønder med selvangivelser, skattespørsmål, ligningsverdier, gårdsoverdragelser etc. I tillegg bruker Norges Bondelags avdeling for Regnskap, Juridisk Service (RJS)  betydelig tid på å påvirke lovgivende myndigheter i saker som er av særs viktighet for bønder. Også kalt lobbying - på godt norsk....  

 Eksklusivt for noen - gavner mange:

Skattekursene er et eksklusivt tilbud til de regnskapskontorene som har inngått en forpliktende samarbeidsavtale med Bondelaget, og som betaler inn egen kontingent ut ifra hvor mange landbruksregnskap de fører. RJS-avdelingen i Bondelaget har utstrakt og bred kontakt med regnskapsførerne gjennom året og kontakten går begge veier.

Har du sjekket at din regnskapsfører er med på Bondelaget?