Skattekommisjon gir ingen klimaløsninger for landbruket

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Forslagene til Grønn skattekommisjon vil føre til redusert norsk matproduksjon og bidrar ikke til å fremme klimasmarte løsninger i landbruket, skriver Norges Bondelag i sin høringsuttalelse til skattekommisjonens rapport.

Den 9. desember i fjor overleverte Grønn skattekommisjon sine anbefalinger til Finansdepartementet. Skattekommisjonen ble nedsatt av regjeringen for å utrede mulige skatter og avgifter som ville bidra til å redusere norske klimagassutslipp.

For å redusere klimagassutslippene i jordbrukssektoren foreslo skattekommisjonen blant annet nye avgifter på kjøtt og mineralgjødsling, samt redusert støtte til produksjon av rødt kjøtt. Norges Bondelag mener at skattekommisjonens forslag primært vil føre til redusert norsk matproduksjon og økt import av mat med samme eller høyere klimaavtrykk.

- Grønn skattekommisjon foreslår i praksis å redusere klimagassutslippene fra jordbruket gjennom å redusere norsk matproduksjon, ikke ved å gjøre norsk matproduksjon mer klimasmart, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Må ta høyde for ny kunnskap

I rapporten fra Grønn skattekommisjon foreligger det ingen vurdering av om det er økonomiske virkemidler, andre virkemidler, eller en kombinasjon som vil utløse mulige klimatiltak i landbruket. Bartnes viser også til at skattekommisjonen ikke har vurdert det store omfanget av eksisterende miljøvirkemidler som finnes innen jordbruket, men har foreslått tiltak basert på en beregnet CO2-pris uavhengig om dette vil utløse de klimatiltakene som det er mulig å gjennomføre i praksis

- Siden skattekommisjonen kom med sin utredning har det kommet ny kunnskap på bordet om hvor potensialet for klimakutt ligger, og vi oppfordrer Finansdepartementet til å gjøre en oppdatering av faggrunnlaget for målrettede miljø- og klimatiltak, sier Bartnes.

Han peker blant annet på en fersk rapport om klima og landbruk offentliggjort 19. februar.

Oppretter eget klimaråd

- Landbrukssektoren skal være med på å kutte klimagassutslippene, men det blir meningsløst om resultatet er at vi øker importen, reduserer verdiskapingen i distriktene og i verste fall sitter igjen med en negativ klimagevinst, sier Bartnes.

Et av tiltakene som allerede er i gang er opprettelsen av et eget klimarådgivningstilbud for landbruket. Norges Bondelag og Norsk Landbruksrådgivning har, med finansiering fra klima- og miljøprogrammet under Landbruksdirektoratet, satt i gang arbeidet med klimarådgivning på gårdsnivå. 

 

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere