Det er Ap og Sp som er enige med SV om revidert nasjonalbudsjett. I punktet om toll står det at «Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2023 vurdere overgang fra kronetoll til prosenttoll, blant annet for tollinjene storfe, svin, sau, lam og potet».

- Vi er fornøyde med at det nå tas grep om tollvernet. Norge har de beste forutsetningene for å produsere sunn, trygg og bærekraftig mat til den norske befolkningen, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Vil vudere prosenttoll på alle varer

Til Nationen sier lederen i næringskomiteen på Stortinget, Willfred Nordlund (Sp) at regjeringa vil vurdere overgang til prosenttoll for alle jordbruksvarer i forbindelse med budsjettet til høsten.

- Vi trenger en mer fleksibel bruk av tollvernet for jordbruksprodukter for å sikre et godt importvern. Det handler om å produsere det vi har gode forutsetninger for å produsere i Norge, forteller Gimming.

Gimming forteller at landbruket har en omsetning på 160 milliarder kroner årlig og at 80.000 arbeidsplasser spredt over hele landet er knyttet direkte til landbasert matproduksjon. Han forteller også at det norske importvernet er svekket over tid. Siden år 2000 har importen økt fra 17 milliarder kroner til nærmere 90 milliarder kroner.

- Et styrket importvern er også nødvendig for at bonden skal få høyere inntekt, og sikre langsiktighet og forutsigbarhet i matproduksjonen, sier Gimming.

Dette er en sak Norges Bondelag har jobbet med en god stund. I februar sendte vi inn innspill til statsbudsjettet om temaet.

– Det er et samfunnsansvar å opprettholde produksjon og bruk av våre egne jordressurser til produksjon av mat. For å beholde denne produksjonen i Norge, med høye standarder og krav til miljø og dyrevelferd, er vi helt avhengige av et solid importvern. Vi ber derfor regjeringen om å flytte flere produkter fra kronetoll til prosenttoll og øke fleksibiliteten i tollsystemet, sa Gimming i februar.

Les vårt innspill til Finansdepartementet HER