Sikre norsk matproduksjon

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Et enstemmig Andøy kommunestyre vil sikre norsk matproduksjon.

Til Stortinget

Sikre Norsk matproduksjon!

Andøy kommune er en kommune med et aktivt og variert næringsliv, landbruket er en viktig del av dette. For kommunen er det av stor betydning at landbruket fortsatt kan utvikle seg i positiv retning. Signalene stortinget har gitt i den nye landbruksmeldinga, om økt matproduksjon i hele landet er et viktig signal for kommunen. Andøy kommunestyre er derfor svært bekymret over den situasjonen som har oppstått i årets jordbruksforhandlinger, med brudd mellom regjering og faglag. 

Andøy kommunestyre registrerer at i 2011 utgjorde landbruket 1,7% av statsbudsjettet mot 8% i 1978. Målt mot levestandard og forbruksnivå er Norske matpriser blandt de laveste i verden. Dette er reultat av målrettet effektiviseringsarbeid over mange 10 år. Andøy kommunestyre finner det ikke urimelig at en del av denne gevinsten skal tilfalle norske bønder.

Andøy kommunestyre ber derfor stortinget om å ta ansvar for den situasjonen som er oppstått, og gjøre de nødvendige vedtak og bevilgninger for å sikre en fortsatt positiv utvikling i matproduksjonen i hele landet.

Andøy Kommunestyre 14.05.2012

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere