- Jeg er veldig fornøyd med at Sigrid har takket ja til stillingen. Sigrid har lang ledererfaring både internt fra næringa og i eksterne posisjoner, noe som vil komme godt med i denne jobben. Landbruket opplever sterk støtte, samtidig som det stilles krav til hvordan jobben blir utført. Sigrids gode forståelse av Norges Bondelag sin rolle om samfunnsaktør vil være en sterk ressurs til å utvikle organisasjonen og næringa videre, sier Lars etter Bartnes, leder i Norge Bondelag.

Hjørnegård er valgt etter en lengre ansettelsesprosess. Hun ble ansatt som assisterende generalsekretær i mai 2018, og kom da fra stillingen som direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge. Hjørnegård har tidligere vært informasjonssjef i Norges Bondelag og har også erfaring som politisk rådgiver og statssekretær.

- Jeg er stolt over å bli vist tillit som ny generalsekretær. Hele livet har jeg hatt et stort hjerte for grønn verdiskaping, og landbruket i Norge er av våre mest framtidsrettede næringer. Vi skaper levende bygder ved å produsere verdens tryggeste mat og ta i bruk matjorda over hele landet. Det bor en unik drivkraft i oss og jeg ser fram til å være med på laget for å utvikle og ta vare på landbruket vårt framover, sier Sigrid Hjørnegård.

Hjørnegård ser fram til å jobbe tett sammen med kollegaer og bønder landet rundt.

- Fellesskapsløsningene i landbruket er unike. Samholdet i næringa, mellom bønder og mellom organisasjoner, er vår viktigste styrke og vi har ikke råd til å ta det for gitt. Jeg vil gjøre mitt for at vi fortsetter å være en sterk og samlet næring som jobber mot våre felles mål, sier den nye generalsekretæren.

Sigrid Hjørnegård har vært konstituert i stillingen siden 1. januar i år, og tiltrer umiddelbart.

 

Kontakt:
Lars Petter Bartnes, 900 84576
Sigrid Hjørnegård, 975 08901