Sigrid Hjørnegård går til Norges Bondelag

Publisert 31.01.2018
  • Tips en venn om denne siden

Sigrid Hjørnegård
Sigrid Hjørnegård er ansatt som assisterende generalsekretær i Norges Bondelag, og tiltrer stillingen seinest 2. mai. Foto: Øystein Andreas Bjerke

Sigrid Hjørnegård, tidligere kommunikasjonssjef i Norges Bondelag, er ansatt som assisterende generalsekretær.

-  Jeg ser fram til å ønske Sigrid velkommen tilbake i Bondelaget. Jeg er veldig glad for at Sigrid med sin brede erfaring fra politikk og organisasjonsliv har takket ja til stillingen. Næringa opplever støtte i opinionen, produserer et mangfold av produkter og fellesgoder til samfunnet samtidig som vi opplever at bondens rammevilkår blir utfordret. I denne situasjonen vil Sigrid bidra positivt til å styrke Bondelagets arbeid med nærings- og landbrukspolitikk, sier Per Skorge, generalsekretær i Bondelaget.

Stillingen er nyopprettet, med arbeids- og ansvarsområder knyttet til Bondelagets nærings- og klimapolitiske arbeid. Hjørnegård vil også fungere som generalsekretærens stedfortreder.

Ser fram til å begynne i jobben

-   Jeg gleder meg stort til å begynne som assisterende generalsekretær i Norges Bondelag. Norsk landbruk og norske bønder har unike kvaliteter som gir store muligheter for vekst og utvikling. Men det forutsetter gode rammevilkår og jeg ser frem til å bidra i arbeidet for å sikre landbrukets utviklingsmuligheter sammen med ansatte og tillitsvalgte over hele landet, sier Sigrid Hjørnegård.

-   Klimapolitikken er av de viktigste politiske områdene for landbruket nå. Jeg har arbeidet mye med klimapolitikk i fornybarnæringen de siste årene og ser spesielt fram til å bidra på dette området i Bondelaget, sier Sigrid Hjørnegård.

Sigrid Hjørnegård kommer fra stillingen som direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge og tiltrer i stillingen seinest 2. mai 2018.

 

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt

Vil hjelpe tørkerammede bønder

Landkreditt Bank har flere råd til de som frykter de vil slite med framover på grunn av tørken. – Vi vil strekke oss langt for å hjelpe tørkerammede bønder, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere