Sigrid Hjørnegård går til Norges Bondelag

Publisert 31.01.2018
  • Tips en venn om denne siden

Sigrid Hjørnegård
Sigrid Hjørnegård er ansatt som assisterende generalsekretær i Norges Bondelag, og tiltrer stillingen seinest 2. mai. Foto: Øystein Andreas Bjerke

Sigrid Hjørnegård, tidligere kommunikasjonssjef i Norges Bondelag, er ansatt som assisterende generalsekretær.

-  Jeg ser fram til å ønske Sigrid velkommen tilbake i Bondelaget. Jeg er veldig glad for at Sigrid med sin brede erfaring fra politikk og organisasjonsliv har takket ja til stillingen. Næringa opplever støtte i opinionen, produserer et mangfold av produkter og fellesgoder til samfunnet samtidig som vi opplever at bondens rammevilkår blir utfordret. I denne situasjonen vil Sigrid bidra positivt til å styrke Bondelagets arbeid med nærings- og landbrukspolitikk, sier Per Skorge, generalsekretær i Bondelaget.

Stillingen er nyopprettet, med arbeids- og ansvarsområder knyttet til Bondelagets nærings- og klimapolitiske arbeid. Hjørnegård vil også fungere som generalsekretærens stedfortreder.

Ser fram til å begynne i jobben

-   Jeg gleder meg stort til å begynne som assisterende generalsekretær i Norges Bondelag. Norsk landbruk og norske bønder har unike kvaliteter som gir store muligheter for vekst og utvikling. Men det forutsetter gode rammevilkår og jeg ser frem til å bidra i arbeidet for å sikre landbrukets utviklingsmuligheter sammen med ansatte og tillitsvalgte over hele landet, sier Sigrid Hjørnegård.

-   Klimapolitikken er av de viktigste politiske områdene for landbruket nå. Jeg har arbeidet mye med klimapolitikk i fornybarnæringen de siste årene og ser spesielt fram til å bidra på dette området i Bondelaget, sier Sigrid Hjørnegård.

Sigrid Hjørnegård kommer fra stillingen som direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge og tiltrer i stillingen seinest 2. mai 2018.

 

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Flom Agder Ruglandsbroa 2017

Tilbyr kurs i flomforebygging

Flom er problem stadig flere bønder i Norge møter. Nå arrangerer Norges Bondelag orienteringsmøter om flomforebygging flere steder i landet.

Omvisning på den magiske fabrikken, biogassanlegget i Vestfold

30 prosent av husdyrmøkka skal bli til biogass

Bondelaget er svært fornøyde med at et flertall på Stortinget slår fast at 30 prosent av norsk husdyrgjødsel skal gå til biogassproduksjon i framtida. – Nå må vi sørge for at virkemidlene for å realisere målet kommer på plass, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Ingen funn av antibiotikaresistente MRSA-bakterier i norske svinebesetninger i fjor.

Ingen MRSA-utbrudd i 2017

I fjor var det ingen funn av klassisk LA-MRSA hos norske svin. – God innsats fra næringa har gitt resultater, sier Bartnes.

Landbruk i Sveits

Den sveitsiske bonden i skvis

Med dagens landbrukspolitikk står den sveitsiske bonden i skvis og har i realiteten valget mellom å være landskapsforvalter eller storbonde, sa Beat Röösli fra Schweitzer Bauernverband, da han innledet på AgriAnalyses internasjonale seminar.

Revefarm. Foto: Norges Pelsdyralslag

Sterkt kritisk til pelsdyrforbud

Pelsdyrforbudet til regjeringa er uforutsigbar næringspolitikk, et år etter at de selv gikk inn for bærekraftig utvikling av næringa. Norges Bondelag er sterkt kritisk til avvikling.

Statssekretær i KLD, Atle Hamar (V) og Erik Lahnstein, daglig leder i Norges Skogeierforbund.

Avviser at EU-samarbeid vil bremse skogsatsing

- Mitt utgangspunkt er at et klimasamarbeid med EU skal ikke legge begrensninger for verdiskaping på norske skogressurser. Dette fastslo statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar (V), i dag under et frokostseminar i regi av Bondelaget, Skogeierforbundet, NNN, Fellesforbundet og NHO Mat og drikke.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
28
Februar

Fylkersårsmøte Finnmark

Lakselv Hotell
Fredag
02
Mars

Fylkersårsmøte Møre og Romsdal

Scandic Seilet Hotell, Molde
Onsdag
07
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere