-  Jeg ser fram til å ønske Sigrid velkommen tilbake i Bondelaget. Jeg er veldig glad for at Sigrid med sin brede erfaring fra politikk og organisasjonsliv har takket ja til stillingen. Næringa opplever støtte i opinionen, produserer et mangfold av produkter og fellesgoder til samfunnet samtidig som vi opplever at bondens rammevilkår blir utfordret. I denne situasjonen vil Sigrid bidra positivt til å styrke Bondelagets arbeid med nærings- og landbrukspolitikk, sier Per Skorge, generalsekretær i Bondelaget.

Stillingen er nyopprettet, med arbeids- og ansvarsområder knyttet til Bondelagets nærings- og klimapolitiske arbeid. Hjørnegård vil også fungere som generalsekretærens stedfortreder.

Ser fram til å begynne i jobben

-   Jeg gleder meg stort til å begynne som assisterende generalsekretær i Norges Bondelag. Norsk landbruk og norske bønder har unike kvaliteter som gir store muligheter for vekst og utvikling. Men det forutsetter gode rammevilkår og jeg ser frem til å bidra i arbeidet for å sikre landbrukets utviklingsmuligheter sammen med ansatte og tillitsvalgte over hele landet, sier Sigrid Hjørnegård.

-   Klimapolitikken er av de viktigste politiske områdene for landbruket nå. Jeg har arbeidet mye med klimapolitikk i fornybarnæringen de siste årene og ser spesielt fram til å bidra på dette området i Bondelaget, sier Sigrid Hjørnegård.

Sigrid Hjørnegård kommer fra stillingen som direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge og tiltrer i stillingen seinest 2. mai 2018.