Sier nei til klimafondsordning

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen på gårdsbesøk for å se på klimaløsninger i landbruket
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen på gårdsbesøk for å lære om klimaløsninger i landbruket.

Regjeringen bryter med tidligere lovnader og vil likevel ikke åpne for en fondsordning for jordbruket. – En fondsordning hvor bonden gis skattefordel ved klimainvesteringer er nødvendig for å utløse de tyngste klimaløftene, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. Han håper nå at Stortinget vil gi nødvendig drahjelp.

Regjeringen presenterte i dag forslag til statsbudsjett for 2018. Her ble det klart at regjeringen ikke vil følge opp egen lovnad om å åpne for en egen fondsordning for jordbruket. Norges Bondelag har tidligere tatt til orde for at en slik ordning burde innrettes ved å gi skattefordel ved klimainvesteringer på gården og fikk i våres enstemmig støtte fra Stortingets næringskomite.

- Det trengs nye virkemidler for å sikre at de tyngste klimaløftene i næringa gjennomføres. Derfor mener vi det er behov for en klimafondsordning hvor bonden i praksis får skattefordel ved investering i utvalgte klimatiltak, sier Bartnes.

Bartnes er skuffet over at regjeringa bryter løftene de ga i 2013, men håper likevel at dagens Storting ikke vil la dette bli enda en tapt mulighet for å løfte landbrukets klimainnsats.

- For mange andre samfunnssektorer eksisterer det allerede verktøy for å stimulere til klimainvesteringer. Det er på høy tid at vi får på plass en lignende satsing for landbruket. I den sammenheng mener vi en fondsordning vil være et effektivt virkemiddel, sier Bartnes.

Bondelaget mener et klimafond for jordbruket bør utformes enklest mulig for både bonde og skattemyndigheter. Organisasjonen foreslår derfor at selve avsetningen bør gjennomføres som en regnskapsteknisk avsetning. Dette gir bonden mulighet til å avsette deler av overskuddet i foretaket. Når avsetningen senere benyttes til investeringer i klimatiltak oppnås en skattefordel på eksempelvis 85 % (som i skogfondsordningen). Investeringen blir på den måten et spleiselag mellom bonden og staten. 

For å sikre målretting av klimafondsordningen må aktuelle investeringstiltak defineres. Sentrale tiltak er bl.a drenering, biogass, lagring av husdyrgjødsel og driftsbygninger i tre. Skatteelement vil bidra vesentlig til å styrke lønnsomheten i disse klimatiltakene.

- Aktuelle tiltak og investeringer som utløser skattefordelen må løpende oppdateres ettersom det stadig bygges opp økt kunnskap om mulige klimatiltak i landbruket, avslutter Bartnes. 

Les Bondelagets innspill om fondsordning i Statsbudsjettet for 2018 (pdf.).

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere