Sier nei til Acer

Publisert 16.03.2018
  • Tips en venn om denne siden

Horpedal Kraftverk i Fjærland
Horpedal kraftverk i Fjærland, Sogn.

Norges Bondelag sier nei til norsk innmelding i EUs energiunion.

Stortinget skal neste uke stemme over om Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke og EUs energiregulatorbyrå, Acer. Det har vært stor debatt om dette de siste ukene, både i de politiske partiene og fagbevegelsen.

- Ut fra et samla hensyn til nasjonal forvaltning og styring, sier Norges Bondelag nei til Acer, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Norges Bondelag er opptatt av å sørge for nasjonal styring av energi- og vannkraftressursene våre. Vi må ivareta norsk industris behov og tenke foredling av ressursene i Norge. Når det er så stor usikkerhet knytta til hvilken suverenitetsavståelse tilknytninga til Acer faktisk innebærer, mener Bondelag at man ikke kan si ja til den.

 EUs tredje energimarkedspakke og EUs energiregulatorbyrå er ikke en del av Norges Bondelags kjerneområde. Likevel er dette ei sak organisasjonen velger å ta stilling til. 

- I vårt virke er vi opptatt av å forvalte samfunnets naturressurser på en god og langsiktig måte. Det ligger i ryggmargen til en bonde å overlevere gårdens ressurser i bedre stand til neste generasjon. I diskusjonen om nasjonal styring av vann- og energiressursene i Norge må vi tenke på samme måte, og Norges Bondelag mener at å knytte seg til Acer ikke er den beste måten å forvalte ressursene på, avslutter leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

 

Vil innføre «frikort» for permitterte

Våronna står for døren og det er et stort behov for arbeidskraft i landbruket. Nå foreslår Norges Bondelag å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Forlenget oppholdstillatelse i grøntsektoren

Mange som allerede er i arbeid får nå fortsette å jobbe. – Et godt grep for å sikre nødvendig arbeidskraft i grønsektoren, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Viktig seier for våre medlemmer

Bønder som ikke har fått registrert sine søknader om produksjonstilskudd i søknadsomgangene i 2019 vil nå få en ny sjanse. Landbruksdirektoratet endrer dispensasjonspraksisen.

Ukens podkast - korona spesial

Landet vårt er sterkt preget av situasjonen vi står i, samtidig skal vi i landbruket sørge for å holde hjulene i gang og produsere mat til befolkningen.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Endringer i påmelding til Åpen Gård 2020

På grunn av koronaviruset og usikkerheten rundt den videre utviklingen av utbruddet, mener Norges Bondelag det ikke er tilrådelig å gjennomføre Åpen Gård-arrangement på denne siden av sommeren.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere