Serverte frokost til stortingspolitikerne

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes holder appell foran Stortinget under politikerfrokosten 2018

Politikere fra de fleste norske partiene møtte opp på Bondelagets årlige frokost foran Stortinget. Kvalitet, verdiskaping og forutsigbarhet i landbrukspolitikken var noen av stikkordene fra de som holdt appeller.


Sammen med gode samtaler om landbruk og matproduksjon, ble det servert nystekte sveler av Bondelagskokk Nils-Henning Nesje. På podiet sto Hilde Fjærdingøy for den musikalske stemningen på sin torader.

Nestleder i Norges Bondelag, Frøydis haugen, ledet årets politikerfrokost og startet med å gi ordet til Jonas Skrettingland, Krf-ordfører i Hå kommune i Rogaland. Han snakket varmt om den verdiskapingen landbruket står for på Jæren og i Rogaland.

- Det er ikke oljevirksomheten i Nordsjøen som er den viktigeste næringen i Hå eller på resten av Jæren. Det er landbruket og de ulike næringene som leverer varer til landbruket, og som videreforedler produktene bøndene leverer, som er det viktigeste grunnlaget for mange kommuner på Jæren, sa han.

Vi trenger bonden

Ordføreren trakk frem at det er mange som «sitter på skuldrene til bonden» som en betydelig næringsmiddelindustri, leverandørar av utstyr, teknikere, vterinærer og konsulenter.

- Vi er mange som nyter godt av arbeidet. Det gjørr vi alle stort sett hver dag når vi setter oss til bordet. Vi trenger mat, og maten må produseres. Helst her hos oss. Så ta godt var på bonden, vi trenger han like mye som kua gjør det, avsluttet Skrettingland. 


Landbruk, lokalmat og turisme


Mangfoldigheten i landbruket og viktigheten av et levende landbruk i distriktene ble løftet frem i appellen til Olav Lie-Nilsen, eier av Thorbjørnrud hotell. Hotellet har satset på lokalmat som et konkurransefortrinn og produserer egen mat som serveres gjestene.

- Hvorfor produsere vi egen mat? Vi er opptatt av trygg mat, lokal verdiskaping, sikre arbeidsplasser i distriktene, kulturlandskap, dyrevelferd, bærekraft og lokal ressursutnyttelse. Vi er også opptatt av at det finnes både tradisjonelle og nye metoder og veier i landbruket, sa Lie-Nilsen.

Gjesten som kommer til Thorbjønrud skal få en «totalpakke» av opplevelser.

- Jeg er opptatt av at lokalmat er mye mer et verdivalg, og at smak ikke kan defineres som en kvalitet. Smak er den flyktigste sansen vi har, men kvaliteten til lokalmat ligger i bærekraft, trygg mat, god mat, sunn mat, lokal verdiskaping, levende kulturlandskap, levende bygder, arbeidsplasser, selvforsyning og beredskap, understreket Lie-Nilsen.

Landbrukets betydning

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes rundet av dagens appeller. Han oppsummerte med å peke på landbrukets betydning som en komplett verdikjede og at næringa gir langsiktig og stabil verdiskaping.

- Vi registrerer at Regjeringserklæringa fra Jeløya har en breiere inngang til landbrukets betydning, ikke minst som bidragsyter i bioøkonomien og når det gjelder matsikkerhet, trygg mat, arbeidsplasser i distriktene og som langsiktig næring. Dette er bra. Med det følger også en forpliktelse om oppfølging, sa Bartnes.

Bondelagslederen løftet fram at trygg mat har stor samfunnsverdi.

- Lav medisinbruk, god dyre- og plantehelse og god kontroll gir store plussverdier på mange andre felt. Dette betyr bedre folkehelse, høg matsikkerhet og velferd. Dette må vi ta vare på. Det krever felles innsats gjennom politikk og innsats fra næring, myndigheter og forvaltning, sa Lars Petter Bartnes.

 

 

 

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere