Ser Fridas herjinger fra lufta

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Myndigheter og politikere skal i dag på helikopterbefaring før folkemøte om erstatningsordninger etter uværet Frida.

Flomskader i Øvre Eiker. Foto: Per Olav Krekling. Det er Øvre Eiker Bondelag og Eiker Skogeierlag i Buskerud som har tatt initiativet til helikopterbefaringen og folkemøtet torsdag 23. august. De vil se nærmere på omfanget av skadene og få fram informasjon om erstatningsordningene. 

På møtet vil statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Harald Buttedahl informere om ordningene til Statens Naturskadefond. 

 

Disse vil også delta på møtet for å innlede, bidra med informasjon og svare på spørsmål:

  • Storingsrepresentant Per Olaf Lundteigen fra Sp.
  • Per Olav Granheim fra fylkesmannens landbruksavdeling
  • En representant fra Gjensidige forsikring
  • Lensmann i Øvre Eiker og representanter fra kommunen.

Møtet avholdes i Bollerud grendehus i Hakavikveien ved Eikern torsdag den 23. august kl. 18.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere