Flomskader i Øvre Eiker. Foto: Per Olav Krekling. Det er Øvre Eiker Bondelag og Eiker Skogeierlag i Buskerud som har tatt initiativet til helikopterbefaringen og folkemøtet torsdag 23. august. De vil se nærmere på omfanget av skadene og få fram informasjon om erstatningsordningene. 

På møtet vil statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Harald Buttedahl informere om ordningene til Statens Naturskadefond. 

 

Disse vil også delta på møtet for å innlede, bidra med informasjon og svare på spørsmål:

  • Storingsrepresentant Per Olaf Lundteigen fra Sp.
  • Per Olav Granheim fra fylkesmannens landbruksavdeling
  • En representant fra Gjensidige forsikring
  • Lensmann i Øvre Eiker og representanter fra kommunen.

Møtet avholdes i Bollerud grendehus i Hakavikveien ved Eikern torsdag den 23. august kl. 18.