Ser årets trøblete våronn bli skylt bort

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Det har dannet seg kjempedammer og elver på jorder mange steder i Hedmark. Ta bilder, råder Hedmarkslederen.

Vannmassene grov seg tvers over gang- og sykkelvegen ved riksveg 25, og flommet utover jordene. (Foto: Einar Myki)

 

Med enorme nedbørsmengder på kort tid i pinsen og i dagene etter pinse, står nå store jordbruksarealer under vann.

Onsdag formiddag flommet vann utover jordene mange steder, i form av regelrette elver. Jordene på Hedmarken fortonte seg som de tusen sjøers land. På nysådde jorder ble såkorn og jord skylt unna, og potetfårer gikk regelrett i oppløsning. Folk med en mannsalder i bransjen, både som gårdbrukere og på landbrukskontor, kan fortelle at de ikke har vært borti maken til vårflom på Hedmarken.

Noen av regnskyllene er svært lokale – mens enkelte målte 40 mm regn lørdag kveld, viste det seg å være tørt få kilometer unna.

Johan Grindflek på Elvål i Rendalen måtte frakte skoleungene i båt torsdag. (Foto: Berit Grindflek)

 

Situasjonen tiltok til det verre i Østerdalen onsdag og torsdag. I Rendalen er det særlig ille på Elvål, hvor både fylkesveg 30 og fylkesveg 665 (Unsetvegen) har blitt oversvømt. Også gårder og bygninger er direkte berørt.

Skoleelever måtte få ymse frakthjelp: 10. klasse-elevene ble torsdag prioritert med skyss over Unsetvegen, til andre sida der bussen sto. Hjelpekorpset var i aksjon. Og Johan Grindflek på Fonnaas gård tok tak i situasjonen sjøl, og stilte med egen motorbåt for å få sine egne og andres barn/ungdommer over og til skolen.

Vannet har skylt over store jordbruksarealer, og rundballer er tatt med av vannet. Ingen god hjelp på fôrsituasjonen når rundballene forsvinner med vannet!

 

Naturskadeertatning

Ved store skader ved nedbør/flom, kan det være aktuelt å søke erstatning gjennom Statens naturskadefond, Landbrukserstatning ved naturskade:

Les mer om ordningen her:

https://www.slf.dep.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt/landbrukserstatning-ved-naturskade

 

Her følger selve forskriften for landbrukserstatningen (klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon):

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20120117-0056.html

 

Samt generell info om naturskadeordningen:

https://www.slf.dep.no/no/kampanje/utsatt-for-naturskade-det-er-hjelp-%C3%A5-f%C3%A5

 

Forebygge ytterligere skade

Einar Myki konstaterer at det er vanskelig å forutse størrelsen på skadene, mens regnet fortsatt høljer ned.

- Det viktigste nå er å drive skadeforebygging, ved å sjekke innløp og utløp av rør, stikkrenner etc. Kort sagt se til at alt fungerer, sier Myki.

Landbruksrådgivningen har varslet at de vil komme med råd om blant annet tilleggsgjødsling når situasjonen har roet seg.

For Mykis del var det onsdag morgen alt annet enn lystelig å se til de nysådde jordene i Løten. Ei elv rant nedover jordet hans ved riksveg 25, og det dannet seg store dammer flere steder.

Organisasjonssjef Margrete Nøkleby i Hedmark Bondelag måtte rykke ut for å se til gårdsveien sin i Stange, der ei elv på jordet hadde gravd ut ei grøft tvers over vegen. Med vegen avskåret, ble samtidig fire tyske turister avskåret fra omverdenen. De fire leier en husmannsplass på gården, og kommer på grunn av vegskaden ikke ut med bil.

Gårdsveien på Raa Nordre i Stange ble gravd ut av store vannmasser. (Foto: Margrete Nøkleby)

 

Fra før ei sen våronn

Med søkkvåte jorder og sen våronn, er noen av spørsmålene som surrer: Har de som ikke har rukket å så ennå en fordel eller en ulempe, tro? Og når blir det mulig å bevege seg utpå jordet igjen? Hva blir konsekvensene av sen våronn / ei våronn nummer 2?

Nye runder med såing blir det helt sikkert for dem som ble rammet av regnflom. Og flere kan få utfordringer med å få tak i nytt såkorn av den typen de ønsker. Siden mange byttet ut hvete med bygg tidligere i år, kan tidligbygg nå bli verre å oppdrive, og må dermed erstattes med sen bygg.

 

På nordsida av riksveg 25 i Brenneriroa har det dannet seg ei elv nedover jordet. (Foto: Einar Myki)

En svær dam på jordet til Einar Myki på Tønset gård i Løten. (Foto: Einar Myki)

 

Vannet tok seg helt uvante veger nedover jordet hos Einar Myki. (Foto: Einar Myki)

 

Vannet grov seg også tvers over gang- og sykkelstien i Brenneriroa i Løten. (Foto: Einar Myki)

 

Bekk tar seg inn på jordet på Ilseng. (Foto: Margrete Nøkleby)

 

Damlagt jorde i Stange Vestbygd. (Foto: Margrete Nøkleby)

 

Her ser en konsekvensene av vannmassenes herjinger dagen derpå (torsdag 23. mai) på gården Bjørke på Ilseng. (Foto: Margrete Nøkleby)

Gruelig oversvømt ved Elvål i Rendalen. (Foto: Berit Grindflek)

 

Det hjelper ikke akkurat på fôrsituasjonen når vannet tar med seg rundballene. (Foto: Berit Grindflek)

 

Ikke farbart her, nei. (Foto: Berit Grindflek)

 

Johan Grindflek fra Elvål i Rendalen sørget for uvant transport til skolen. (Foto: Berit Grindflek)

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere